Po rakiji se jesen poznaje (Video)

Kako pored kuća vidimo kazane za pečenje rakije, spoznajemo da nam je jesen na pragu. Mučenica, maksuzija, procuri na pipu, nekada u društvu sa mnogo ljudi oko kazana, razgovor, pjesma, pokoja zdravica, i naravno klizne rakija niz grlo.