Uslovi korištenja

"GradTrebinje.com - Vaš vodič kroz grad" - omogućava vam korištenje sadržaja i usluga svoje veb prezentacije pod dole navedenim uslovima. Ovi Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje veb sajta GradTrebinje.com kao i na YouTube, Facebook, Twitter i Google+ nalog.

Smatra se da je svako lice koje pristupi ovom veb sajtu ili bilo kom njegovom dijelu u potpunosti upoznato sa Uslovima korištenja, kao i svim eventualnim rizicima, te da iste razumije i prihvata u cijelosti, kao i da sadržaj i usluge ovog veb sajta koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava

GradTrebinje.com je jedini vlasnik autorskih prava svih dostupnih sadržaja. Neovlašteno korištenje bilo kog dijela ovog veb sajta bez dozvole  (uključujući, neovlašteno korištenje od strane posjetilaca u svrhe koje nisu lične, prenos bilo kog dijela veb sajta u drugim medijima i sl.) smatra se kršenjem autorskih prava, te je u tom slučaju GradTrebinje.com ovlašten da ostvari sudsku zaštitu svojih prava i zahtijeva odgovarajuću naknadu štete.

GradTrebinje.com zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kog sadržaja na veb sajtu bez obaveze prethodne najave.

Zaštita privatnosti

GradTrebinje.com poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca veb sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku koji posjećuju naš veb sajt, GradTrebinje.com neće davati na uvid trećoj strani.

Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korištenja.

Izmjene i dopune Uslova korištenja

GradTrebinje.com zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uslova korištenja u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. GradTrebinje.com neće biti odgovorna za moguće posljedice koje proisteknu iz takvih promjena.

GradTrebinje.com tim