Šta građani Trebinja misle o izgradnji aerodroma (Video)

Nakon razgovora na kojoj lokaciji će se graditi aerodrom u istočnoj Hercegovini odlučeno je da to bude na području trebinjskog sela Mionići. Nakon izrade potrebnih predradnji trebala bi početi izgradnja trebinjskog aerodroma.