Studija: Aerodrom u Trebinju može negativno uticati na rijeku Omblu

Izgradnja aerodroma u Trebinju mogla bi da ima negativan uticaj na izvorište rijeke Omble, sa kojeg se napaja grad Dubrovnik, zbog čega je potrebno posvetiti posebnu pažnju njegovoj zaštiti. Navodi se to u Procjeni o uticaju na životnu sredinu koju je naručilo preduzeće  “Aerodrom Trebinje”, a izradio Institut za građevinarstvo … Continue reading Studija: Aerodrom u Trebinju može negativno uticati na rijeku Omblu