Vlast Srpske žuri da dokapitalizuje HET na štetu malih akcionara

Koliko se predstavnicima vlasti u Srpskoj žuri da dokapitalizuju “Hidroelektrane na Trebišnjici” (HET) pokazuje i činjenica da je odlučeno da već danas poslanici glasaju o dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (HOV). Pored toga, na zahtjev manjihskih akcionara energetskog sektora da se otvori dijalog oko ovog i brojnih drugih … Continue reading Vlast Srpske žuri da dokapitalizuje HET na štetu malih akcionara