Grad Trebinje
Republika Srpska

Еlektroprivreda Srpske raskinula Kolektivni ugovor

Kolegij direktora Mješovitog holdinga „Еlektroprivreda Republike Srpske“ donio je danas Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Еlektroprivredi Srpske.

Na kolegiju, koji je održan 20. oktorbra, razmatrana je aktuelna problematika u radu i poslovanju Holdinga. 

“Imajući u vidu jasne odredbe Zakona o električnoj energiji i akte Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, koje definišu da je djelatnost distribucije strogo regulisana djelatnost, te da elektrodistributivna preduzeća u sistemu Holdinga imaju obavezu da svoje poslovanje prilagođavaju regulatorno odobrenim okvirima, donesen je jednoglasan zaključak o potrebi odvojenog kolektivnog pregovaranja“, naveli su iz ЕRS-a.

Slijedom navedenog, a na osnovu zaprimljenih odluka i podnesaka od strane distributivnih preduzeća, kojim su isti istakli neophodnost odvojenog kolektivnog pregovaranja sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima, i povlačenja saglasnosti i ovlaštenja da se u njihovo ime pregovara, 3. novembra je donesena Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u MH “Еlektroprivreda Republike Srpske”. 

U skladu sa odredbama Zakona o radu, odredbe Kolektivnog ugovora važe najviše 60 dana od dana podnošenja otkaza Kolektivnog ugovora, a u roku od 15 dana Poslodavci u sistemu MH „ЕRS“ imaju zakonsku obavezu da otpočnu pregovaranje sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima, a sve s ciljem zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

“Intencija je da se s obzirom na elektroprivredne djelatnosti, odvojeno posmatraju elektrodistributivna preduzeća, proizvodna preduzeća i Matično preduzeće koje se bavi trgovinom i snabdijevanjem električnom energijom“, dodaje se u saopštenju.

S tim u vezi Poslodavac MH „ЕRS“ MP a.d. Trebinje je uputio poziv za pregovore sa Sindikalnom organizacijom Matičnog preduzeća za srijedu, 15. novembra. 

Kako kažu u ЕRS-u, u procesu odvojenog kolektivnog pregovaranja je bitno sagledati sva primanja zaposlenih, sa osnovnim ciljem razdvajanja rada od nerada, i pokušati iznaći mogućnosti za veća primanja radnika u proizvodnim preduzećima. 

Komentar