Grad Trebinje
Hercegovina

Ako ne reagujemo žestoko SNSD će privatizovati HET

Ako žestoko ne reagujemo, vlast odnosno SNSD će u tome uspjeti! Ovo je trenutak da dignemo glas da spriječimo ovu pogubnu trgovinu protiv interesa Republike Srpske“ – zaključio je Šarović. 

Javna preduzeća od strateŠkog interesa za Republiku Srpsku i njene građane ne mogu tek tako biti privatizovana ili dokapitalizovana bez plana koji na osnovu studije od strane tog preduzeća razmatra Vlada, koja u skladu za zakonskom procedurom upoznaje Narodnu Skupštinu – istakao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. 

„Svaka ovakva i slična aktivnost koja je netransparentna ukazuje na zakulisne radnje koje mogu biti štetne za javno preduzeće a time i za Republiku Srpsku i njene građane“ – pojasnio je Šarović.

Zbog toga, kaže predsjednik SDS, ukazujemo javnosti na štetnost ponašanja vlasti, da se pod velom nikada viđene dokapitlizacije u stvari kupi i privatizuje HET.

„Ako žestoko ne reagujemo, vlast odnosno SNSD će u tome uspjeti! Ovo je trenutak da dignemo glas da spriječimo ovu pogubnu trgovinu protiv interesa Republike Srpske“ – zaključio je Šarović. 

(BN)