Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

Akumulirani gubitak “Swisslion IAT-a” skoro 50 miliona maraka

Kompanija „Swisslion IAT“ iz Trebinja u vlasništvu Rodoljuba Draškovića  poslovala je u prošloj godini sa gubitkom od 1,59 miliona maraka čime se njen akumulirani gubitak približio cifri od 50 miliona maraka (49,35 miliona KM).

Kako se može vidjeti iz finansijskog izvještaja do negativnog rezultata je došlo zbog pada prihoda od 700.000 maraka u odnosu na 2019. godinu kao i finansijskih rashoda po osnovu otpisa dugovanja i negativnih kursnih razlika te usklađivanja vrijednosti imovine.

Imali smo obavezu procjene imovine koja nije vršena sedam ili osam godina gdje je došlo do njenog obezvređenja, što je takođe uticalo na rezultat“, kazao nam je predsjednik Upravnog odbora IAT-a Slavko Vučurević.

Rashodi su u godini pandemije smanjeni za 226.000 maraka, ali to nije bilo dovoljno za pozitivno poslovanje.

Primjetno je i da je preduzeće u prošloj godini ostalo bez značajnog dijela radne snage. Sa 455 radnika u 2019. godini, prošlu su završili sa njih 410.

Preduzeće za proizvodnju alata i mašinskih pribora osnovano je 1951. godine da bi 2007. godine bilo privatizovano.

Ugovor o kupoprodaji potpisan je između koncerna „Swisslion-Takovo“ Beograd i Direkcije za privatizaciju koja je tada bila zvanični zastupnik državnog kapitala u preduzećima. Drašković je državni kapital kupio za nešto preko tri miliona maraka.

Od tada traju i sporenja oko 15 miliona maraka poreskog duga koje Srpska potražuje od ovog preduzeća a koji Drašković ne priznaje, već predlaže da se on konvertuje u kapital.

Bez obzira na taj dug iz IAT-a poručuju kako od januara 2012. godine vrši redovnu uplatu tekućeg poreza i doprinosa na zarade.

Osim toga, vrši se plaćanje reprogramiranih obaveza, kao i plaćanje neplaćenih obaveza za period 2008-2011. godina Fondu PIO, sa pripadajućom kamatom za sve radnike koji odlaze u penziju i po tom osnovu društvo je u 2020. godini uplatilo iznos od 482.244 KM“, navode u finansijskom izvještaju.

Sa druge strane, „Swisslion group“ iz Novog Sada, takođe u vlasništvu Rodoljuba Draškovića je tužio „Swisslion IAT“ za 17.113.513 KM po osnovu ulaganja u preduzeće.

CAPITAL: D. Tovilović