Grad Trebinje
Hercegovina

“BH novinari” izabrali: “Direkt” portal šampion rodne ravnopravnosti 2022

Udruženje “BH novinari” dodijelilo je priznanje „Šampion rodne ravnopravnosti 2022“ “Direkt” portalu iz Trebinja u kategoriji „medij“, Nikoli Vučiću, novinaru N1 televizije iz Sarajeva, u kategoriji „novinar/ka“, te doc. dr Zilki Spahić Šiljak za javni i akademski  doprinos rodnoj ravnopavnosti.

Priznanje je dodijeljeno povodom Međunarodnog dana žena u okviru svjetske kampanje „Mediji za žene 2022“ (Media4Women), koju BH novinari provode sa organizacijom Free Press Unlimited iz Holandije i novinarskim i medijskim organizacijama širom svijeta.

“Direkt” portal iz Trebinja je jedan od rijetkih medija u BiH koji su osnovale žene, upravljaju njime, produciraju i uređuju vijesti. Njihova urednička politika je u potpnosti rodno osjetljiva –  u svim svojim segmentima podržava i promoviše žene i njihov doprinos bh. društvu, naglašava važnost ženskih ljudskih prava, te profesionalno i objektivno izvještava o rodno zasnovanom nasilju kroz medijske sadržaje.

Novinar Nikola Vučić je u javnosti prepoznat kao zagovarač ženskih ljudskih prava i borac protiv maskuliniziranih narativa i predrasuda o ženama, te svojim radom potvrđuje važnost zajedničke borbe muškaraca i žena za rodnu ravnoprvanost i jednakost.

Priznanje doc. dr Zilki Spahić Šiljak se dodjeluje zbog njene višegodišnje borbe za ravnopravnost polova iz perspektive akdemske  zajednice i civilnog društva, te za sistematsko osnaživanje i edukaciju mladih djevojaka za liderstvo, bolji položaj u društvu i profesionalno napredovanje, navodi se u obrazloženju.

Udruženje “BH novinari” ovo priznanje dodjeljuje već drugu godinu zaredom u BiH sa ciljem podsticanja novinara/ki i medija da promovišu ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost, te da na fer, objektivan i profesionalan način izvještavaju o ženama, njihovim postignućima i javnom, društvenom i političkom angažmanu.  BH novinari su jedino udruženje novinara u regiji Zapadnog Balkana u okviru kojeg djeluje Mreža novinarki i koje se sistematski bavi zaštitom ženskih ljudskih prava u medijima.

Istovremeno, BH novinari provode brojne aktivnosti sa fokusom na unapređenje znanja i vještina novinara i novinarki koji izvještavaju o rodno zasnovanom i pordičnom nasilju bez predrasuda i stereotipa o ženama, te stvarajući pozitivan ambijent za jednako napredovanje žena u javnom i privatnom sektoru na bazi njihovih postignuća, ne ograničavajući ih na osnovu pola.

“Rodna ravnopravnost i rodne politike su dio vrijednosti BH novinara od osnivanja ovog udruženja. U posljednjih nekoliko godina, a nakon osnivanje Mreže novinarki, stvorili smo i interni mehanizam za efikasniju zaštitu ženskih ljudskih prava u medijima kroz bolji i ravnopravaniji položaj novinarki u odnosu na muškarce, ali i kroz medijske sadržaje. Smatramo to našom misijom, kao i našim  doprinosom integraciji vrijednosti i ciljeva Istanbulske konvencije u svakodnevni rad novinara i novinarki“, kaže Borka Rudić, generalna sekretarka BH novinara. Ona naglašava kako je izbor  šampion/šampionke rodne ravnopravnosti u BiH jedan od načina da se oda javno priznanje borcima i borkinjama za ženska ljudska prava, ali i motivišu drugi da grade društvo sa nultom tolerancijom prema diskiminaciji žena, a posebno prema nasilju na osnovu pola.

Dvosedmična globalna kampanja „Mediji za žene“ naglašava važnost rodne ravnopravnosti u medijima, a ove godine se kampanja fokusira na sigurnost novinarki. Udruženje BH novinari, Mreža novinarki u BiH i Linija za pomoć novinarima nizom aktivnosti daju svoj doprinos ovoj kampanji, sa ciljem promocije i efikasnije zaštite ljudskih prava novinarki i drugih medijskih djelatnica u BiH.

DIREKT