Grad Trebinje
Hercegovina

BiH planira 5,5 miliona KM za granične prelaze Zupci i Klobuk

Pred Savjetom ministara BiH uskoro bi trebala da se nađe odluka prema kojoj BiH planira da potroši 5,5 mil KM za modernizaciju graničnih prelaza Zupci i Klobuk prema Crnoj Gori.

Kako je navedeno u odluci čiji je predlagač Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, ovi projekti će biti finansirani iz Budžeta BiH.

– U 2021. godini će za ovaj projekat, koji će biti uvršten u Pregled višegodišnjih projekata, biti izdvojena 2 mil KM, a u 2022. godini 3,5 mil KM – istaknuto je u odluci koju bi uskoro trebao da razmatra Savjet ministara BiH.

Praćenje realizacije ovog višegodišnjeg projekta vršiće se preko posebno otvorenog projektnog koda u Informacionom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU).

Istovremeno se kroz IPA sredstva planira u narednom period izgradnja 28 graničnih prelaza za pogranični promet, s tim što Uprava za indirektno oporezivanja ima obavezu osigurati zemljište, projektnu dokumentaciju i odobrenje za građenje, a procijenjena vrijednost za to je oko 2 mil KM.

Ostatak sredstava za izgradnju trebao bi se dobiti kroz IPA sredstva.Capital