Grad Trebinje
Trebinje

Cijena reflektora za stadion “Police” skočila na više od dva miliona maraka

Grad Trebinje namjerava da cijenu izgradnje reflektora za potrebe stadiona Police u Trebinju podigne sa prethodno planiranih 850.000 maraka na više od 2,2 miliona maraka, saznaje “Direkt”. 

Izmjenjena odluka o načinu finansiranja reflektora naći će se u petak pred trebinjskim odbornicima. 

Ranije je planirano, kako su pisali mediji, da Grad Trebinje i Fudbalski savez BiH zajednički finansiraju izgradnju reflektora na stadionu u Policama, čija će ukupna vrijednost biti oko 1.200.000 KM. Obaveza Grada Trebinja je bila da obezbjedi 850.000 maraka, dok će UEFA, posredstvom Fudbalskog saveza BiH, učestvovati sa oko 350.000 KM.

Odlukom iz jula prošle godine finansiranje je trebalo da bude u 2021. i 2022. godini i to na način da prve godine za te potrebe bude izdvojeno 300.000 maraka, a druge 550.000 maraka. 

Kako je planirano novom odlukom, iz budžeta Grada Trebinja za ove namjene će biti izdvojeno ukupno 2.255.000 maraka.

U obrazloženju nove odluke je navedeno da je razlog za povećanje cijena znatno poskupljenje svih materijala neophodnih za izgradnju.

“Okolnosti koje su uticale na ovakav ishod događaja cu poremećaj cijena na tržištu roba, usluga i radova, a posebno iz razloga što u predmetnoj nabavci dominiraju materijali čelik, elektro materijali i drugo, koji su trenutno na tržištu višestruko skuplji u odnosu na prethodni period. U sklopu predmetne nabavke, pored rasvjetnih tijela koje donira Fudbalski savez BiH, Grad Trebinje je, takođe, predvidio nabavku i dodatnog broja rasvjetnih tijela, kako bi ispunio uslove i za viši rang takmičenja, što je dodatno povećalo cijenu nabavke”, navedeno je su u obrazloženju odluke.

Kako je predviđeno, finansiranje će se vršiti u tri godine i to – 300.000 maraka u 2021. godini, 1.140.000 maraka u 2022. godini te 815.000 maraka u 2023. godini

“Ukoliko se u periodu realizacije ove Odluke obezbjede sredstva za ovu namjenu iz drugih izvora finansiranja, korigovaće se iznos finansiranja iz budžeta Grada Trebinja”, stoji u odluci. 

U odluci o izmjeni načina finansiranja nabavke reflektora pojašnjeno je da je Grad Trebinje ranije pokrenuo postupak javne nabavke na osnovu obaveze koju je Grad preuzeo prema Fudbalskom savezu BiH, kako bi gradski stadion ispunio uslove propisane Pravilnikom o licenciranju klubova za učešće u takmičenjima Premijer lige BiH, prema kome je poboljšanje, odnosno izgradnja infrastrukture, jedan od osnovnih uslova za dobijanje licence. 

“Grad Trebinje se obavezao da će predmetne radove početi prije završetka aktuelne fudbalske sezone (što je i uradio u saradnji sa ZP Hidroelektranama na Trebišnjici u smislu izvođenja istražnih radova, izrade pristupnih puteva, izrade pratećih geotehničkih elaborata i izvođenja dijela pripremnih zemljanih radova), a iste završiti prije početka naredne sezone, te da će u slučaju neispunjenja ove obaveze izgubiti licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH”, navedeno je u odluci o kojoj će trebinjski odbornici raspravljati u petak.

“Direkt” podsjeća kako je Grad Trebinje još u decembru 2020. godine poništio postupak javne nabavke za reflektore na stadionu Fudbalskog kluba “Leotar” u Policama, čija je predviđena vrijednost bila više od 940.000 maraka bez PDV-a. Milionska nabavka tada je bila povod za kritiku vlasti od strane opozicije, koja je ukazivala na to kako je vrijednost nabavke precijenjena i nije realna.

Posljednji tender koji je Grad Trebinje raspisao 13. maja ove godine bio je na procjenjenu vrijednost od 726.494 KM bez PDV-a, što je oko 850.000 sa PDV-om. U junu je izvršena ispravka tendera, u smislu da se rok za preuzimanje dokumentacije i primanje ponuda produžuje do 21. juna.

Šta o novoj cijeni misle odbornici vidjećemo u petak, a budući da je većina u gradskom parlamentu komotna, ova odluka bi lako  mogla biti usvojena.

(pratimotendere.ba)

Komentar