Grad Trebinje
Republika Srpska

DAN STUDENATA Sve manje mladih na fakultetima u Srpskoj

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan studenata, 17. novembar, a što se tiče njihovog broja u Srpskoj, statistika pokazuje da svake godine imamo sve manje mladih koji upisuju domaće fakultete.

Uškolskoj 2021/2022. godini, na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, ukupan broj upisanih studenata na sva tri ciklusa studija je 27.583 studenta, što je za 3,3 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz Republičkog Zavoda za statistiku.

Prije samo pet godina, u Srpskoj je bilo oko 33.000 studenata, a prije deset godina njihov broj je prelazio 45.000.

U školskoj 2021/2022. godini smanjen je broj upisanih studenata na prvi i drugi ciklus, dok je broj upisanih studenata na treći ciklus studija povećan. Kada posmatramo polnu strukturu upisanih studenata, na sva tri ciklusa, veća je zastupljenost žena.

Studiranje je u 2021. godini je završilo 4.060 studenata. Na prvom ciklusu studija studiranje je završilo 3.585 studenata. Više od polovine su žene. U 2021. godini najviše studenata završilo je studiranje u oblasti Poslovanje, administracija i pravo, a najmanje u oblasti Usluge.

Zvanje magistra nauka, mastera, odnosno specijaliste u 2021. godini stekla su 435 kandidata, od čega su oko 42 odsto muškarci. Zvanje doktora nauka steklo je 40 kandidata, od čega su oko 53 odsto muškarci.

Međunarodni dan studenata, obilježava se kao simbol borbe za demokratsko obrazovanje i društvo i sjećanje na 1939. godinu kada su nacisti na taj dan pogubili devet čehoslovačkih studenata koji su protestvovali protiv okupacije.

Više od 1.200 studenata tada je odvedeno u koncentracione logore, a studentski domovi i univerziteti pretvoreni su u kasarne. Međunarodno vijeće studenata, 1941. godine u Londonu, proglasilo je 17. novembar za Dan studenata.

srpskainfo.com

Komentar