Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Doktor Čehić: Tehnički kiseonik je za pacijente zabranjen

Prvo i najvažnije je da ne treba uopće provjeravati je li čist, jer u njemu, osim kiseonika , ništa druge ne smije biti, istakao je

Drama u vezi s kiseonikom se nastavlja. Naime, stručnjaci sumnjaju da je upravo upotreba tehničkog kisika u pojedinim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH razlog povećanog broja smrtnih slučajeva pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Sadrži nečistoće

Povodom toga razgovarali smo s prof. dr. Erminom Čehićem, voditeljem Katedre za genetiku na Medicinskom fakultetu u Zenici, koji nam je pojasnio razliku između tehničkog i medicinskog kiseonika .

– Ono o čemu mi sad raspravljamo, a što je meni apsurd, jeste to što se priča kako imamo čist tehnički kiseonik! Prvo i najvažnije je da ne treba uopšte provjeravati je li kiseonik čist. Jednostavno, za medicinsku primjenu ne smije se koristiti tehnički kisik. Zašto? Pa zato što taj kisik sadrži nečistoće koje nisu dozvoljene u medicinskom kiseoniku, pa ni boce za tehnički i medicinski kiseonik nisu iste. Drugo, u tehničkom kiseoniku imate prisutnost nekih plinova koji su iznimno toksični, dok medicinski mora biti samo kiseonik i ništa više – pojasnio je dr. Čehić.

Naveo je primjer ugljenmonoksida, koji je prisutan u tehničkom kiseoniku. Kaže kako ugljenmonoksid ima 100 puta veći afinitet vezivanja za hemoglobin u crvenim krvnim zrncima. To znači da, kada crveno krvno zrnce ima priliku da uzme kiseonik ili ugljenmonoksid, ono će uzeti ugljenmonoksid, čime se sprečavaju vezivanje kiseonika i njegov transport do ćelija u organizmu.

Potencijalna opasnost

Da li su Covid pacijenti koji su primani u bolnice s niskim krvnim pritiskom, a koji su prethodno primili tehnički kiseonik , umirali upravo zbog toga, utvrdit će vještaci. Ono što dr. Čehić ističe je to da samo 0,001 posto ugljenmonoksida u tehničkom kiseoniku predstavlja potencijalnu opasnost po život pacijenta.

– U svemu ovome je najvažnije da se ne smije davati pacijentu tehnički kisik. To se ne smije raditi i ne interesira me je li kisik čist. To je protuzakonito. Grozim se kada objašnjavaju da je kiseonik čist. Jezivo je to. Prema čijem mišljenju je čist? Za medicinski kiseonik postoje posebne boce. Moraju biti licencirane i zna se da se u njih ne smije stavljati drugi plin i zna se koji je princip čišćenja tih boca. Za tehnički kiseonik nije nužno čistiti boce kao za medicinski niti podliježu takvim provjerama – naveo je dr. Čehić.

Čestice ulja

– Tehnički kiseonik se pretače uljnim kompresorima u kojima ima čestica ulja i, kada pacijentu date taj kiseonik , on će udisati te uljne čestice i tada može doći do lipoidne pneumonije, pa i posljedične fibroze pluća. Primjer su neki pacijenti oboljeli od korone. Parcijalni pritisak kiseonika u krvi kod tih pacijenata opada, 95 je normala, pa onda ide naniže, e pa zamislite još na taj pritisak, koji je patološki, dodate tehnički kisik kao lijek?! Tada pacijenti imaju još manju mogućnost da imaju dovoljno kisika za disanje – govori dr. Čehić.

AVAZ