Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

Donesena odluka o kreditnom zaduženju: Pet miliona maraka za kapitalne projekte

Skupština grada Trebinja donijela je odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju grada u iznosu od maksimalno 5.000.000 KM, a namjena ovih sredstava je, kako je obrazloženo – finansiranje kapitalnih investicija.

Prema planu utroška kreditnih sredstava, po milion KM namijenjeno je za učešće u izgradnji slobodne zoneizgradnju i pribavljanje sportske infrastrukture te izgradnju i adaptaciju putne infrastrukture.

Za učešće u izgradnji Aerodroma Trebinje planirano je 600.000 KM, koliko je namijenjeno i za učešće u izgradnji poslovne zone, pola miliona KM biće izdvojeno za izgradnju sistema za navodnjavanje, a 300.000 KM za učešće u izgradnji Dnevnog centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju.

Kako je pojašnjeno, kredit će se, uz kamatnu stopu do 3,30 odsto, otplaćivati 10 godina, grejs period novog kredita je cijela 2022. godina, a biće realizovan kod poslovne banke koja bude izabrana na javnom tenderu.

„Ukupna zaduženost Grada na dan 30. septembar 2021. po cjelokupnom neizmirenom dugoročnom dugu iznosi 16.277.638 KM. Godišnji anuitet u budžetu grada Trebinja za 2021. godinu iznosi 2.159.004 KM, što ukupno čini 10,23 odsto u odnosu na iznos ostvarenih redovnih prihoda u 2020. godini. Prema novom zaduženju, u skladu sa ovom odlukom, godišnji anuitet u 2022. godini iznosiće 2.175.151 KM, što ukupno čini 8,57 odsto u odnosu na iznos planiranih sredstava u Rebalansu budžeta za ovu godinu“, navedeno je u obrazloženju odluke.

Odbornici opozicije bili su protiv odluke da grad javne finansije dodatno opterećuje kreditnim zaduženjem, uz tvrdnje da je ona motivisana predizbornim potrebema, na šta su odbornici skupštinske većine odgovarali da je kredit investicione namjene, te da je Trebinje daleko ispod dozvoljenog limita zaduženosti.

Na primjedbe iz opozicije da plan utroška ovih sredstava u odluci nije precizno definisan, iz nadležnog odjeljenja za urbanizam poručeno je da je visina svake investicije procijenjena na osnovu relevantnih studija i analiza, te da tačna vrijednost svake može biti poznata tek po izboru najboljeg ponuđača nakon raspisanog javnog poziva.

Gradonačelnik Mirko Ćurić je za planirano kreditno zaduženje rekao da će ta sredstva biti utrošena u stvaranje nove vrijednosti – na infrastrukturne projekte koji će gradu donijeti razvoj i nova radna mjesta.

Skupština je po poslovniku morala da završi rad do 20 časova, a o terminu kada će sjednica biti nastavljena, kako je rekao predsjednik Skupštine grada Dragoslav Banjak, odbornici će biti obaviješteni u predviđenom roku od 15 dana.

Pred odbornicima će tada biti preostalih 15 tačaka dnevnog reda.

Usvojen nacrt budžeta grada za 2022. godinu

Skupština grada Trebinja usvojila je danas i nacrt budžeta grada za 2022. godinu, u iznosu od 33.240.000 KM, što je za 7,93 odsto više od budžeta za 2021. godinu.

U obrazloženju odluke načelnika Odjeljenja za finansije Momira Šarenca, navodi se da sredstva budžeta čine poreski i neporeski prihodi u iznosu od 28.295.960 KM, transferi 885.500 KM, primici za nefinansijsku imovinu 3.255.980 KM i ostali primici 802.560 KM.

Raspodjela sredstava je izvršena na tekuće rashode od 24.171.940 KM, transferi između i unutar jedinica vlasti 20.000 KM, budžetsku rezervu 20.000 KM, izdatke za nefinansijsku imovinu 6.497.500 KM, na izdatke za otplatu dugova 1.828.000 KM i ostale izdatke 702.560 KM.

Planirani budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ukupno iznose 32.437.440 KM i veći su od budžeta za 2021.godinu za 13 odsto.

Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu budžeta su 30.709.440 KM što je za 8,87 odsto više u odnosu na budžet za 2021. godinu.

Najveći dio planiranih kapitalnih investicija realizuje se u okviru Gradske uprave 5.900.000 KM i preko Odjeljenja za prostorno uređenje 4.980.000 KM.

„Među značajnijim kapitalnim investicijama su: saobraćajnice, popločavanje i uređenje gradskih pješačkih zona i trgova, trotoara i prateća infrastruktura, izgradnja i uređenje novih parkova i rekreativnih zona, izgradnja zgrade za profesore i ljekare, infrastruktura za Novu Bolnicu, saobraćajnice i infrastrukturno opremanje zemljišta u novim urbanim zonama, sportska infrastrukutra, dječija igrališta i sportski tereni, infrastruktura – ruralne i gradske mjesne zajednice, proširenje i sanacija gradske deponije i izgradnja sortirnice za reciklažu otpada“, pojasnio je Vedran Furtula, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je istakao da će ovo do sada biti najveći budžet grada, što je ocijenio velikim uspjehom.

„Nacrt budžeta grada za 2022. godinu u iznosu od 33.240.000 KM i bez kreditnog zaduženja je za svaku pohvalu. Nije ovo zasluga jednog čovjeka, nego svih ljudi koji su uključeni za bolje Trebinje. Svake godine smo sve jači i snažniji i budžet dovoljno govori o tome“, rekao je Ćurić.

Komentarišući nacrt budžeta Luka Petrović, odbornik SNSD-a je naveo da je evidentan rastući trend punjenja gradske kase.

„Najveće povećanje je na renti, gdje je vidljiv rast od 50 procenata, što znači da se očekuje veća gradnja i realizacija većeg broja razvojnih projekata i kapitalnih investicija u 2022. godini“, kazao je Petrović.