Grad Trebinje
Trebinje

Državne hidroelektrane ostvarile milionsku dobit

Tri hidroelektrane u sistemu „Elektroprivrede RS“ ostvarile su u prvih šest mjeseci ove godine ukupnu dobit od 18,3 miliona KM, što je znatno bolji rezultat od prošlogodišnjeg kada su imale milionski gubitak.

Najprofitabilnije u prvih šest mjeseci 2021. bile su „Hidroelektrane na Drini“ sa plusom od 9,9 miliona KM, dok su u istom prošlogodišnjem periodu bile u gubitku od oko milion maraka.

Prihodi preduzeća u ovoj godini povećani su za 14,4 miliona KM, dok su rashodi povećani su za 3,5 miliona KM.

Ovo preduzeće je povećalo i broj radnika za 15 i na kraju juna su imali 318 zaposlenih.

I pored pozitivnih pokazatelja, finansijski izvještaj otkriva da preduzeće ima problema sa naplatom potraživanja. Tako su im kratkoročna potraživanja povećana za 11 miliona i trenutno iznose 124 miliona KM, a uglavnom se odnose na potraživanja od povezanih lica.

Znatno bolji finansijski rezultat u odnosu na prošlu godinu imale su i „Hidroelektrane na Trebišnjici“ koje su prvo polugodište 2021. završile sa dobiti od 5,2 miliona KM, dok su u istom periodu lani imali minus od čak 6,9 miliona maraka.

Prihodi preduzeća povećani su sa 17,8 miliona na 32 miliona KM, dok su rashodi povećani za dva miliona i iznose 26,8 miliona KM. „HE na Drini“ su smanjile broj zaposlenih za 17 i sada imaju 673 radnika.

S druge strane, ovo preduzeće je imalo značajniji rast kratkoročnih potraživanja koja su sa 2,3 miliona „skočila“ na 11,5 miliona KM.

Prvo polugodište bilo je uspješno i za „HE na Vrbasu“ koje su povećale dobit sa 205.138 KM na 3,1 milion maraka. Prihodi su im povećani za četiri miliona, a rashodi za milion KM, dok je broj zaposlenih ostao na približno istom nivou.

Povećanje rashoda kod ovih preduzeća pokazuje da nisu ispoštovala zaključak Vlade RS da smanje troškove za deset odsto, iako su im zbog toga „pali“ planovi poslovanja na Skupštinama akcionara, o čemu smo pisali u tekstu Poslovanje državnih hidroelektrana bez podrške Vlade Srpske.

CAPITAL: M. Čigoja Ljubojević