Grad Trebinje
Region

Dubrovnik ostvario preko milion noćenja do kraja maja

Prema podacima sistema za prijavu i odjavu turista eVisitor, Dubrovnik je do kraja maja zabilježio preko miliion noćenja, i to gotovo dvije sedmice ranije nego prošle godine. Ovaj rezultat postignut je već 31. maja 2024., dok je isti broj noćenja 2023. godine dostignut tek 11.juna.

Tokom mjeseca maja ostvareno je 169.793 dolazaka (porast od 23 posto) i 512.683 noćenja (porast od 25 posto). Gosti su pretežno dolazili iz Velike Britanije, SAD-a, Francuske, Njemačke, Irske, Poljske, Finske, Kanade, Hrvatske i Australije. Prema vrsti smještaja, u hotelima je zabilježeno 89.988 dolazaka te ostvareno 262.861 noćenja, dok je u privatnom smještaju zabilježeno 57.639 dolazaka i ostvareno 188.608 noćenja.

Od početka godine, 01.01. do 31.05.2024., ostvareno je 358.813 dolazaka, 16 posto više nego lani,  i 1.000.758 noćenja, 21 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Najbrojniji gosti bili su iz Velike Britanije, SAD-a, Hrvatske, Francuske i Njemačke.

Prvog dana juna, u Dubrovniku je zabilježeno 6.156 dolazaka i 18.148 noćenja, što je rast od 7% u dolascima i 17% u noćenjima u odnosu na isti dan prošle godine. Turisti iz Velike Britanije, SAD-a, Njemačke, Hrvatske i Irske trenutno su najbrojniji u Gradu.

Aerodrom Ruđer Bošković u maju 2024. godine zabilježio je 361.759 putnika, što predstavlja rast od oko 31 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tokom prvih pet mjeseci zabilježen je rast broja putnika od 25 posto. Aerodrom je trenutno povezan s više od 65 međunarodnih odredišta, a na njemu prometuje više od 35 avio prevoznika.

Dubrovnik nastavlja potvrđivati svoju poziciju kao jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija, privlačeći sve veći broj posjetilaca iz cijelog svijeta. A  rekordni rezultati ukazuju na uspješnu turističku sezonu koja je pred ovim gradom.

Komentar