Grad Trebinje
Hercegovina

Ekspertski tim RS i CG procjenjuje efekte HE Buk Bijela

Vlada Crne Gore dogovorila je sa nadležnim organima Republike Srpske formiranje ekspertski tim koji će pregledati projektnu dokumentaciju izgradnje hidroelektrane Buk Bijela i procijeniti eventualne negativne efekte po životnu sredinu u Crnoj Gori.

Vlada je, kako je saopšteno nakon sinoćne sjednice, usvojila Informaciju za projekat izgradnje HE Buk Bijela na teritoriji Foče sa aspekta zaštite životne sredine shodno UNECE Konvenciji o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – Espoo.

-U Informaciji se navodi da je povodom ovog projekta, a u vezi sa poštovanjem odredbi Konvencije, na zahtjev resornog ministarstva pokrenut postupak pred Implementacionim komitetom za sprovođenje Espoo konvencije koji je u toku- navodi se u saopštenju. Takođe, dodaje se, inicirane su bilateralne konsultacije sa nadležnim organom Republike Srpske, BiH radi definisanje aktivnosti za rješavanje otvorenih pitanja.

-U cilju efikasnijeg rješavanja pitanja dogovoreno je formiranje ekspertskog tima, čije će zaduženje biti da pregleda raspoloživu projektnu dokumentaciju, strukturu i planirani režim rada hidroelektrane „Buk Bijela“, te da usaglasi nadmorsku visinu tačke preliva, odnosno maksimalnu gornju kotu do koje buduće vještačko jezero može da raste- poručuju iz Vlade

NVO ranije tražile obustavu gradnje i arbitražu

Podsjećamo, kako je BUKA objavila u julu više crnogorskih nevladinih organizacija zatražilo je od međunarodnih organa obustavu gradnje HE Buk – Bijela dok se ne utvrde sve činjenice vezane za moguće negativne uticaje na životnu sredinu i biodiverzitet rijeke Tare.

Polaganjem kamena temeljca premijeri Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Radovan Višković u maju su ozvaničili početak gradnje hidroelektrane Buk – Bijela u gornjem toku Drine. Osim što za projekat ne postoji konsenzus u Bosni i Hercegovini, njegova realizacija u suprotnosti je i sa Deklaracijom o zaštiti međunarodne rijeke Tare usvojenom 2004. u Skupštini Crne Gore kojom se zabranjuju svi radovi u kanjonu pod zaštitom UNESCO-a. Iako je stručna javnost ujedinjena u ocjeni da će izgradnja hidroelektrane stvoriti ozbiljne ekološke probleme, iz Vlade Crne Gore kazali su ranije za BUKU da do negativnih posljedica može doći samo ako buduće vještačko jezero uđe na teritoriju njihove države.

„Na samoj granici Crne Gore i BiH rijeka Tara i rijeka Piva spajaju i novo formirani vodotok se dalje označava kao rijeka Drina koja ni jednim svojim dijelom nije na teritoriji džave Crne Gore. Dakle, svako tehničko-tehnološko i inžinjersko rješenje koje garantuje da buduće vještačko jezero neće imati negativnih uticija na rijeku Taru, a to se svodi na kotu preliva koja se planira za poplavne talase i situacije ogrmonih dotoka i koja svojom nadmorskom visinom garantuje da neće doći do potapanja ni jednog dijela rijeke Tare a ne nikako za normalno funkcionisanje buduće HE, za nas je u potpunosti prihvatljivo i ono što se kaže, neka je komšijama sretan i berićetan ovaj posao. Ukoliko to nije tako onda imamo problem i imamo negativan uticaj na našu teritoriju i biodiverzitet rijeke Tare što je svakako nešto što je neprihvatljivo“, kazao je u julu za BUKU državni sekretar Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Danilo Mrdak.

BUKA