Grad Trebinje
Republika Srpska

Elektrodistribucije u RS traže povećanje cijena i tarifa za korisnike

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske pokrenula je na zahtjev distributivnih preduzeća koja se bave djelatnostima upravljanja električnom energijom tarifni postupak za promjenu cijena i tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema (mrežarinu) u Srpskoj, a sve zbog, kako navode, povećanja troškova prenosa električne energije, povećanja troškova rada i gubitaka izazvanih rastom cijene električne energije.

Distributivna preduzeća ZP “Elektro-Hercegovina” Trebinje, ZP “Elektro Doboj” Doboj, ZEDP “ElektroBijeljina” Bijeljina, ZP “Elektrokrajina” Banjaluka i ZP “Elektrodistribucija” Pale u zahtjevima koji su 29. aprila i 3. maja 2022. godine dostavljeni Regulatornoj komisiji za energetiku RS navele su da su se stekli objektivni, obavezujući i formalni uslovi za sprovođenje tarifnog postupka tokom koga će biti preispitana i određena visina opravdanih troškova za period 2023-2025. godina, potrebnih za obavljanje distributivne djelatnosti.

-Dostavljeni zahtjevi operatora distributivnih sistema za odobrenje distributivne mrežne tarife temelje se na zahtjevu za povećanje odobrenog potrebnog prihoda zbog povećanja troškova rada i održavanja, uključujući troškove proizvodnih usluga i troškova zarada i naknada zarada, povećanja troškova distributivnih gubitaka izazvanih rastom cijena električne energije i povećanjem zahtijevanog povrata na kapital- stoji, između ostalog, u obavještenju Regulatorne komisije za energetiku.

Naglašavaju da pored povećanja zahtijevanih prihoda od strane operatora distributivnih sistema, na povećanje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema (mrežarinu) utiču i povećanja troškova prenosa električne energije i rada Nezavisnog operatora sistema, čije utvrđivanje je u nadležnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju.

Iz Regulatorne komisije poručili su da se zahtjevi za odobrenje cijena i tarifa upućuju na javno razmatranje i da će biti održane javne rasprave, ali naglašavaju da u raspravi mogu učestvovati samo stranke u postupku i druga lica koja učestvuju u dokaznom postupku po odobrenju voditelja postupka.

Komentar