Grad Trebinje
Region

Evropska unija korak bliže istorijskoj odluci: Hoće li Mađarskoj biti ukinuto pravo glasa?

Članovi Evropskog parlamenta prikupili su dovoljan broj potpisa za istorijsku peticiju kojom se traži poništavanje prava Mađarskoj i Viktoru Orbanu da glasaju o odlukama EU.

Informacije o prikupljenim potpisima objavio je zastupnik Petri Sarvamaa koji je rekao kako su ovim činom korak bliže udaljavanju Orbana od glasanja.

“Sakupio sam 120 imena iz nekoliko država članica i zastupničkih grupa. Hvala svima koji su podržali ovu historijsku peticiju. Trebala bi se potvrditi podrška ideji peticije na plenarnoj sjednici što je prije moguće. To bi moglo biti već naredne sedmice, budući da će Evropski parlament tada glasati o rezoluciji o Mađarskoj. O sadržaju rezolucije se pregovara”, rekao je zastupnik.

Inače, u peticiji se poziva predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola da poduzme korake prema Članu 7. Ugovora o Evropskoj uniji u odnosu na Mađarsku.

“Započinjanje procesa prema Članu 7. označava prvi korak za utvrđivanje postojanja ozbiljnog i upornog kršenja vrijednosti EU. Nakon potvrde takvog kršenja, omogućava državama članicama da pređu na drugi korak ka Članu 7. Ugovora što potencijalno može rezultirati suspenzijom određenih glasačkih prava Mađarske”, navodi se.

Evroparlamentarci su naglasili kako je ovaj korak neophodan da bi se zaštitile vrijednosti Evropske unije.

“Mađarska je više puta kritikovana zbog svoje erozije vladavine prava, a posebno nakon akcija Mađarske da poremeti donošenje odluka država članica na decembarskom samitu. Naš glavni zadatak je da zaštitimo evropski način života i demokratiju. Pokretanjem postupka prema Članu 7. Ugovora o Evropskoj uniji, poslali bismo jasnu poruku Mađarskoj da su njeni postupci neprihvatljivi” poručili su zastupnici u Evropskom parlamentu.

Inače, Član 7. Ugovora o Evropskoj uniji poznat je i kao Klauzula o suspenziji kojom se dozvoljava mogućnost suspenzije članstva u EU ako država ozbiljno i uporno krši principe na kojima je EU zasnovana.

“U skladu sa Članom 7. Ugovora o Evropskoj uniji na prijedlog jedne trećine država članica EU, Evropskog parlamenta ili Evropske komisije, nakon pribavljanja saglasnosti EU parlamenta, može odrediti da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja ovih temeljnih principa te uputiti državi koja krši principe odgovarajuće preporuke”, pojašnjava se.

Komentar