Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Funkcionerima onemogućiti DUPLE FUNKCIJE: Transparensi ponovo pozvao na unapređenje Zakona o sukobu interesa

Transparensi international u BiH ponovo je pozvao Ministarstvo pravde da suštinski unaprijedi Zakon o sukobu interesa navodeći da je i Venecijanska komisija potvrdila sve nedostatke na koje je ova nevladina ukazivala još u februaru ove godine.

Ministarstvo je tada odbilo sve ključne prijedloge koji bi doveli do unapređenja zakona u ovoj oblasti i nije odustalo od namjere da unazadi postojeći zakon i uspostavi još niže standarde od onih koje sada postoje – ističu u TI BiH.

Dodaju da je u objavljenom mišljenju komisija predložila da se proširi definicija „bliskih rođaka“ i „povezanih osoba“, kao i da se u imovinske kartone funkcionera uključe i informacije o imovini članova porodice.

Manjkavosti

Takođe, kako ističu u TI BiH, Venecijanska komisija je potvrdila da je zakon manjkav u dijelu koji se tiče rada Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, gdje predlaže da se obezbijedi nezavisnost komisije od političkog uticaja vladajuće većine i napusti etnički princip odlučivanja.

– Podsjećamo, Ministarstvo je predložilo da komisiju čini 10 članova, za koje nisu osigurani uslovi koji bi propisali da ne dolaze iz političkih stranaka, te je predviđeno da se odluke od značaja u prvom krugu odlučivanja donose jednoglasno. U mišljenju se posebno ukazuje i da se imenovanim funkcionerima mora onemogućiti obavljanje duplih funkcija, kao i to da budu vlasnici ili direktori privatnih preduzeća koja posluju s institucijama na nižim nivoima vlasti – upozoravaju u TI BiH.

Podsjećaju da u mišljenu Venecijanske komisije jasno stoji da zabrana paralelnog zapošljavanja ili poslovne aktivnosti za imenovane zvaničnike treba biti gotovo apsolutna i uključivati zabranu službenicima na državnom nivou da vode kompanije koje su u poslovnim odnosima s administracijom entiteta ili kantona, kao i zabranu da vode kompanije koje imaju korist od javnog novca.

– Sve to TI BiH je predlagao još u februaru ove godine, a cijela situacija se mogla izbjeći da je usvojeno rješenje koje je već godinama u parlamentarnoj proceduri i za koje je većina međunarodnih organizacija dala pozitivno mišljenje, a koje je prošle godine podržano u Predstavničkom domu PS BiH – ističu u TI BiH.

Zarobljena država

Navode i da postoji veliki rizik da zakonodavci mišljenje Venecijanske komisije u dijelu u kom traži odvojeno tretiranje izabranih i imenovanih funkcionera iskoriste za slabljenje mehanizama za sprečavanja sukoba interesa, koji se prije svega odnose na zastupnike u Parlamentarnoj skupštini BiH, te potpuno relaksiranje odredbi u pogledu nespojivosti i sankcija.

U TI BiH ističu da je Bosna i Hercegovina odavno označena kao zarobljena država, u kojoj se odluke na najvišem nivou donose na osnovu pojedinačnih interesa, a izabrani zvaničnici direktno utiču na donošenje najvažnijih odluka u zemlji i postavljaju ključne ljude u institucijama BiH.

– Slabljenje odredbi o sukobu interesa, nespojivostima i sankcijama imalo bi poražavajuće efekte na već svakako gotovo nepostojeće mehanizme sprečavanja sukoba interesa – upozoravaju u ovoj nevladinoj organizaciji.

srpskainfo.com