Grad Trebinje
Republika Srpska

Generalni sekretarijat ZAPOŠLJAVAO MIMO ZAKONA: Šta su revizori otkrili o radu Vlade RS u 2021.

Zapošljavanje mimo zakona, nezakoniti postupci javnih nabavki i dijeljenje novčanih grantova bez ikakvih izvještaja o tome kako su utrošeni, samo su neke od nezakonitosti koje su revizori utvrdili kontrolišući rad Generalnog sekretarijata Vlade RS u prošloj godini.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Srpske dala je mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti poslovanja s relevantnim zakonima.

Takve ocjene nisu negativne, ali imajući u vidu da su revizori u posljednje vreme postali prilično blagi, bez negativnih mišljenja, jasno je da i „rezerva“ ima svoju težinu.

Za obavljanje poslova iz oblasti Generalnog sekretarijata sistematizovano je 59 radnih mjesta sa 97 izvršilaca. Na dan 31. decembar 2021, pored predsjednika Vlade i generalnog sekretara, zaposleno je 69 osoba. Sistematizovano je i mjesto rukovodioca Jedinice za internu reviziju i internog revizora, ali nijedno od njih nije popunjeno.

FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

Zato je tokom protekle godine zaposleno pet pripravnika bez provođenja konkursne procedure, što nije u skladu sa članom 62. stav 2 Zakona o državnim službenicima, kojima je propisano da se u republički organ uprave pripravnik prima na osnovu javnog konkursa.

– Za poslove savjetnika predsjednika Vlade zaključen je ugovor o djelu za sistematizovano radno mjesto, što nije u skladu sa članom 205. Zakona o radu, kojim je propisano da se ugovori o djelu zaključuju za poslove koje su van djelatnosti poslodavca – naveli su revizori.

Dalje, putni nalozi za službena putovanja u zemlji i inostranstvu nisu pravdani u propisanom roku. Uspostavljeni sistem internih kontrola nije funkcionisao na način da je obezbijedio istinito i fer izveštavanje i usklađenost s važećim zakonima i propisima.

Nepoštovanje Zakona o javnim nabavkama BiH revizori su utvrdili u nekoliko kontrolisanih nabavki. Nakon realizacije ukupne vrijednosti definisane okvirnim sporazumom (38.000 KM bez PDV) za nabavku usluga održavanja vozila van garantnog roka nije pokrenut novi postupak javne nabavke za usluge u vrijednosti od 17.508 KM, što nije u skladu sa članom 6. i 17. stav (1) Zakona.

Takođe, za nabavke usluga prevođenja i fotografisanja ukupne vrijednosti 5.909 KM Generalni sekretarijat nije planirao niti donosio posebne odluke za pokretanje nabavki. Za nabavke usluga održavanja vozila, promotivnog materijala, kancelarijskog potrošnog materijala, servisiranje i održavanje biro opreme i goriva nakon zaključenog okvirnog sporazuma nisu zaključeni pojedinačni ugovori sa izabranim ponuđačima, što takođe nije u skladu sa zakonom, kojim je propisano da se okvirni sporazum ne može podvesti pod definiciju ugovora o javnoj nabavci, navodi se u izvještaju.

Revizijskim ispitivanjima obuhvaćen je iznos od 271.000 KM dodijeljenih grantova (za 17 korisnika). Za dodijeljene grantove u iznosu od 75.000 KM nisu dostavljeni izvještaji o utrošku sredstava, što nije u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta RS.

MAJKROSOFTU 1,3 MILIONA KM

Provedeno je 50 postupaka javnih nabavki vrijednosti 9,6 miliona KM. Najznačajnije nabavke se odnose na nabavku Majkrosoft licenci i proizvoda za institucije RS (1.339.229 KM), održavanja jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata, održavanja data centra i infrastrukture informacionog sistema Vlade, goriva, kancelarijskog i promotivnog materijala, održavanja servisne magistrale, vozila, konsolidaciju servisa na infrastrukturi u data centru i druge.

Slobodan Popadić/srpskainfo.com

Komentar