Grad Trebinje
Trebinje

Grad Trebinje raspisao tri javna poziva za raspodjelu sredstava namijenjenih za projekte udruženja građana – fondacija

Grad Trebinje raspisao je tri javna poziva za raspodjelu sredstava namijenjenih za projekte udruženja građana – fondacija u 2024. godini i to iz oblasti društvene brige o mladima, društvene brige o starima i zdravstveno-invalidske zaštite.

Opširnije o javnim pozivima na sajtu Gradske uprave.

Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za projekte udruženja građana/fondacija iz oblasti društvene brige o mladima u 2024.

Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za projekte udruženja građana/fondacija iz oblasti društvene brige o starima u 2024.

Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za projekte udruženja građana/fondacija iz oblasti zdravstveno-invalidske zaštite u 2024.

Komentar