Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

Grad Trebinje se zadužuje za pet miliona maraka

Grad Trebinje zadužiće se za dodatnih pet miliona maraka kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i to za projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga. Odluka o prihvatanju zaduženja naći će se sutra pred odbornicima lokalne Skupštine i očekivano je da će biti i usvojena. 

Kako je navedeno u Odluci o prihvatanju zaduženja, ova sredstva će biti namijenjena za unapređenje dostupnosti usluga vodosnabdijevanja i sanitacije, koje se nalaze u srednjoročnom planu kapitalnih investicija od 2021. do 2025. godine. 

Inače, Republika Srpska je u aprilu prošle godine prihvatila zaduženje od oko 50 miliona maraka za projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga u više gradova. Jedan od tih gradova je i Trebinje, pa će Ministarstvo finansija, na dužnika i korisnika sredstava – Grad Trebinje, prenijeti namijenjena sredstva. Način realizacije ovog projekta će biti definisan sporazumom o potprojektu između Ministarstva finansija i Grada Trebinja. Rok otplate kredita je 32 godine.

Inače, prema izvještaju o stanju duga Grada Trebinja, na kraju juna ove godine stanje duga po kreditima iznosilo je 19,6 miliona maraka, od čega na glavnicu odlazi 18,1 milion maraka, a za kamate 1,4 miliona. 

Grad se zaduživao mahom za finansiranje kapitalnih investicija, koje inače pobraja u svoja dostignuća kada treba da sumira rezultate svoga rada. Kreditima su finansirali i prenesene obaveze te izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture grada. 

Kredit u Komercijalnoj banci od 4,4 miliona maraka, kako je navedeno, trebalo bi da bude otplaćen do kraja ove godine. 

Drugi kredit kod iste banke, ukupnog iznosa oko 7,6 miliona maraka, građani će otplaćivati do 2027. godine. I treći kredit Grad Trebinje je podigao kod Komercijalne banke i to za finansiranje kapitalnih investicija. Građani će ga optlaćivati do marta 2030. godine. Ukupan iznos ovog zaduženja iznosi oko 6,1 milion maraka. 

Za finansiranje kapitalnih investicija iznos ukupnog zaduženja Grada Trebinja kod Sparkasse Banke iznosi 5,8 miliona maraka. Na teretu građana Trebinja ovaj kredit biće do 2033. godine. 

Kredit kod Evropske investicione banke, u iznosu od gotov šest miliona maraka, građani će isplaćivati do 2041. godine. 

Pored odluke o zaduženju grada Trebinja na zasjedanju koje je zakazano za sutra, 7. novembra, odbornici bi trebalo da raspravljaju i o nacrtu budžeta za 2024. godinu kao i o rebalansu budžeta za 2023. godinu. Među ukupno 27 planiranih tačaka dnevnog reda, našla se i ona o dodjeli priznanja “Povelja Grada Trebinja” koju, po prijedlogu gradonačelnika Mirka Ćurića, Grad planira da dodijeli Željki Cvijanović, Radovanu Viškoviću i posthumno Slobodanu Stankoviću, o čemu je Direkt već pisao.

Direkt

Komentar