Grad Trebinje
Izdvojeno Republika Srpska

Građani ne vjeruju u pravednost izbora: Nudi se novac za glas, a dešavaju su prijetnje i ucjene

Prema ovom istraživanju 41,3 % stanovnika smatra da izborni sistem u BiH omogućava istinski odraz volje građana u maloj ili izrazito maloj mjeri, dok samo 28,2 ispitanika vjeruje da to izborni sistem omogućava u potpunosti.

Građani ne vjeruju u pravednost izbora: Nudi se novac za glas, a dešavaju su prijetnje i ucjene

Istraživanje javnog mnijenja, koje je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) provela u avgustu 2021. godine na uzorku od 1009 odraslih stavnovnika BiH, je pokazalo da postoji nizak nivo povjerenja javnosti u integritet i pravednost izbornog procesa, relevantne institucije i aktere, kao i izražena učestalost direktnih iskustava sa izbornim prevarama među glasačima.

Prema ovom istraživanju 41,3 % stanovnika smatra da izborni sistem u BiH omogućava istinski odraz volje građana u maloj ili izrazito maloj mjeri, dok samo 28,2 ispitanika vjeruje da to izborni sistem omogućava u potpunosti.

42 % stanovnika smatra da se izbori provode na nepravedan ili uglavnom nepravedan način, a samo 23 odsto stanovnika smatra da se izbori provode na pravdena ili uglavnom pravdan način.

“Zapanjujućih 67,5 % stanovnima smatra da se izbone prevare u BiH dešavaju ‘često’ ili ‘uvijek’. Novac je nuđen kod jednog od četiri ispitanika (25, 8) da bi glasao/la za određenu stranku ili kandidata. Više od jednog od pet ispitanika (22,1 %) je prijavili da ih je neko iz biračkog odbora instruirao za koga da glasaju. Manji, ali ipak značajan procenat ispitanika je prijavilo prijetnje (9,5%) ili ucjene (6,8%)”, ističe se.

62 % ispitanika glasa na izborima jer smatraju da je to njihova građanska užnost, dok je skoro polovina ispitanika istakla da izlaze na glasanje da bi spriječili krađu ili zloupotrebe svog glasa.

(BUKA/ foto: Ilustracija/BUKA)

Komentar