Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

HET se zadužuje deset miliona KM

„Hidroelektrane na Trebišnjici“ planiraju da podignu kredit od 10 miliona KM kako bi finansirale izgradnju dovodnog tunela za hidroelektranu „Dabar“.

Maksimalna kamatna stopa koju je HET spreman da plati iznosi 4,2 odsto, odnosno 2,6 miliona KM na traženi iznos kredita.

Garanciju za vraćanje 80 odsto iznosa kredita daće Republika Srpska, dok će preostalih 20 odsto biti obezbijeđeno mjenicama HET-a i Matičnog preduzeća ERS.

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u 120 rata sa grejs periodom od 24 mjeseca, a zainteresovane banke ponude mogu da dostave do 25. maja.

U HET-u pojašnjavaju da je tunel jedan od objekata koje je potrebno napraviti s ciljem prevođenja voda iz akumulacije Nevesinje (voda sa Nevesinjskog platoa) u Dabarsko polje odnosno na turbine koje su smještene na lokaciji Bijeljani. Završetkom ove faze investicija, dodaju, voda će se prevoditi kroz Dabarsko i Fatničko polje na buduću HE Bileća sa svim energetskim i finansijskim efektima.

Preduzeće „HE Dabar“ u vlasništvu je „HE na Trebišnjici“. Osnovano je 2011. godine, od kada se najavljuje gradnja objekata hidroelektrane.

Za izvođača radova na izgradnji „HE Dabar“ je izabrana kineska „Gezhouba Group“ koja će finansirati 85 odsto projekta.

Inače, cijena izgradnje hidroelektrane “Dabar” u samo nekoliko godina je porasla za čak 300 miliona maraka. Nakon što je sredinom 2019. godine skočila sa prvobitnih 352 na 488 miliona, nove procjene pokazuju da će ovaj projekat koštati 661 milion maraka.

CAPITAL: M. Čigoja Ljubojević