Grad Trebinje
Hercegovina

Iako je već dobrim dijelom uništena Bjelava će se oporaviti. Pustimo rijeku da teče!

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je prekinulo upravni postupak po zahtjevu “Srbinjeputeva” za prethodnu procjenu uticaja mHE “Bjelava” na životnu sredinu.

Ministrica Srebrenka Golić je potpisala Zaključak o prekidanju postupka pokrenutog po zahtjevu “Srbinjeputeva” za utvrđivanje obaveze sprovođenja procjene uticaja i pribavljanja studije uticaja na životnu sredinu za projekat mHE “Bjelava” dok se ne riješe dva upravna spora koja se po zahtjevu Centra za životnu sredinu vode kod Okružnog suda u BanjojLuci.

Kako se navodi u Obrazloženju ovog Rješenja navedene upravne sporove pokrenuo je Centar za životnu sredinu protiv Rješenja Komisije za Koncesije RS od 14.10.2020. god.i Rješenja Vlade RS od 3.12.2020. Naime, Komisija za koncesije RS i Vlada RS su dale Saglasnost i odobrili Aneks 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana na slivu rijeke Bjelava uprkos neriješenim krivičnim sporovima i postupcima koji se odnose na neriješene imovinsko-pravne odnose, izvođenje pripremnih radova na terenu bez ishodovanja potrebnih dozvola, kao i neriješeni Zahtjev za preispitivanje zakonitosti i ukidanje Rješenja o odobrenom izvođenju geoloških istraživanja.

Miljan Mališ, iz Udruženja građana „Bjelava“ rekao je da je ovakvim zaključkom koje je donijelo Ministarstvo a po zahtjevu Centra za životnu sredinu potvrđuju se svi navodi i opravdane sumnje da je investitor u dosadašnjem radu u više navrata kršio odredbe osnovnog Ugovora o koncesiji, ali i odredbe Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o geološkim istraživanjima, Zakon o šumama, Zakona o vodama i dr., a što je sve potkrepljeno mnogim dokazima i Izvještajima nadležnih inspekcija.

„Ovo je bila jedina ispravna odluka i veoma značajna jer se sa ovim sve u vezi postupka odlaže do momenta okončanja upravnih sporova za koje očekujemo pozitivan epilog. Podstrek da našu borbu nastavimo još jače do konačnog ukidanja koncesije za izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Bjelavi ali i svim drugim rijekama na našoj opštini, kada su u pitanju ovakvi projekti.  Vjerujemo da će i Ministarstvo za energetiku i rudarstvo sada da riješi pitanja iz svoje nadležnosti i doprinese konačnom prekidu slučaja izgradnje mHE Bjelava“, rekao je Mališ za BUKU.

On dodaje da iako je dosadašnjim radovima rijeka Bjelava velikim dijelom uništena a time i biljni i životinjski svijet u njoj, Mališ ističe da će se ona oporaviti.

„Već se u pojedinim dijelovima vratila u svoje prirodno korito, treba samo da je pustimo da teče. Pored toga što je svaka rijeka javno dobro i pripada svima nama, Bjelava je specifična po tome što  gotovo cijelu Foču napaja pitkom vodom. Graditi vodozahvat za privatnu mHE u Zoni sanitarne zaštite gradskog vodovoda i ukrštati cijevi mHE sa cijevima primarnog gradskog vododa se kosi sa zdravim razumom.  Dakle, pored svima poznatih štetnih ekoloških posljedica, izgradnja ove mHE bi ugrozila kako mještane u slivu rijeke Bjelave tako i gradski vodovod.Ukoliko bi uspjeli, a u šta ne sumnjam, da zaštitimo Bjelavu, tj. ukoliko republičke vlasti zaustave ovaj poguban projekat, poslali bi jasnu poruku građanima da se mogu pouzdati u institucije i da se uvažavaju mišljenja lokalnog stanovništva. U suprotnom, u cijevi bi pored rijeke, strpali i naša ljudska prava na zdravu okolinu i pristup pitkoj vodi“, ističe naš sagovornik.

Mališ kaže da su svi svjesni da budući koraci zavise od nadležnih Ministarstava, ali isto tako su svjesni da se ovo pitanje tiče njihove lokalne zajednice i potrebno je da svi jedinstveno, lokalna vlast i građani, nastupe prema višim nivoima vlasti u cilju očuvanja svoje životne sredine, vode koju piju, vodovoda koji ih snabdijeva.

„Upravo to smo i uradili 20. maja na tematskoj sjednici SO Foča koju je sazvao novi načelnik opštine Foča, gospodin Vukadinović  a na inicijativu UG ‘Bjelava’, gdje su jednoglasno donijeti zaključci kojim se nalaže nadležnim ministarstvima da detaljno analiziraju i preispitaju donijete odluke u slučaju Bjelave. U saradnji sa Centrom za životnu sredinu budno ćemo pratiti tok upravnih sporova koji se vode pred Okružnim sudom u BL a koji su pokrenuti od strane CZZS.  Očekujemo pozitivan epilog  i u konačnici prekid slučaja izgradnje mHE Bjelava. Svakako da nakon usvojene Deklaracije o zaštiti rijeka RS nećemo dozvoliti da nam se desi neka nova ‘Bjelava’, po cijenu da moramo blokirati i ovo malo puteva što nam je ostalo“, rekao je Mališ.

Dodaje da u budućnosti imaju i neke lijepe planove za Bjelavu, kao što je poribljavanje, markacija planinarskih staza, ali prvo moraju spasiti šta se spasiti može.

BUKA