Grad Trebinje
Republika Srpska

“Izričito se zabranjuje bilo kakva prodaja državne imovine” OHR o prometu zemljišta na Jahorini vrijednog više od 40 miliona KM

Kompanija “Drvo-export” iz Teslića u vlasništvu SNSD odbornika Srđana Klječanina Rufija kupila je prije dva dana direktnom pogodbom preko 56 dunuma zemljišta na Jahorini za 41.130.000 KM.

Ideja za prodaju zemlje potekla je od uprave Olimpijskog centra „Jahorina“ koja je tražila da novac od prodaje potroši za servisiranje obaveza i kredita, a novac će biti uplaćen u budžet Republike Srpske.

OHR je na pitanje da li je ova prodaja zakonita i da li Republika Srpska može prodavati imovinu odgovorio da je zabranjena prodaja i raspolaganje državnom imovinom.

– Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom izričito se zabranjuje bilo kakva prodaja ili drugi oblik raspolaganja sredstvima državne imovine i navodi da je svaki akt o raspolaganju tom imovinom, za koji se utvrdi da je u suprotnosti sa ovim zakonom, ništavan. Nadležne institucije u BiH su odgovorne za preduzimanje potrebnih pravnih radnji u cilju zaštite državne imovine. Kabinet Kristijana Šmita je u više navrata upozoravao potencijalne investitore i kupce državne imovine koja je pod zabranom raspolaganja na moguće negativne pravne posljedice. Postoji hitna potreba da se pronađe prihvatljivo i održivo rješenje za pitanje državne imovine, odnosno da se usvoji sveobuhvatna zakonska regulativa u Parlamentarnoj skupštini BiH. Kristijan Šmit i Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira ostaju opredijeljeni za pružanje podrške provođenju inkluzivnog političkog procesa u tom cilju – naveli su iz OHR.

I u Federaciji BiH nedavno se desio slučaj ustupanja imovine.

– Dozvoljava se investitoru, privrednom društvu “Adriatic Metals BiH” privremeno korištenje šumskog zemljišta, površine 72.415 kvadratnih metara, u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala – navedeno je u Rješenju koje je Vlada FBiH donijela krajem decembra prošle godine.

Ovom odlukom Vlada FBiH je promijenila namjenu šumskog zemljišta, te je britanskom investitoru dopustila da izvrši promjenu namjene državnog zemljišta, da šumu treće klase pretvori u eksploataciono polje.

“Adriatic Metals” će za promjenu namjene 72 dunuma šumskog zemljišta na račun Vlade FBiH i Zeničko-dobojskog kantona uplatiti naknadu u iznosu od 232 hiljade KM.

Državno pravobranilaštvo isključeno je iz ovog procesa, prema navodima, uz dozvolu Kristijana Šmita, piše N1.

O slučaju prodaje imovine na Jahorini pravobranilaštvo se još nije oglasilo.

Komentar