Grad Trebinje
Republika Srpska

Jelena Trivić objavila Izvještaj o kontrolnom brojanju za nivo predsjednika Republike Srpske

Prije nekoliko dana sam najavila da ću, ukoliko CIK to ne učini, objaviti Izvještaj o kontrolnom brojanju za nivo predsjednika Republike, što i činim, objavila je na svojoj Facebook stranici Jelena Trivić. 

ŠTA JE KONSTATOVANO U IZVJEŠTAJU GLAVNOG CENTRA ZA BROJANJE O KONTROLNOM BROJANJU I SVIM SAZNANJIMA KOJA SU UTVRĐENA TOKOM KONTROLNOG BROJANJA O ČEMU ISTRAŽNI ORGANI TREBA DA ISPITAJU I ČLANOVE CIK?!

1. Na 1329 biračkih mjesta ili skoro 60% od ukupno 2239 biračkih mjesta, utvrđene su neregularnosti koje su išle u korist jednom kandidatu.

2. Konstatovano je da se sa 62 vreće sa neiskorištenim izbornim materijalom manipulisalo i time kompromitovalo najmanje 20.000 glasačkih listića? CIK se ni o tome nije očitovao, ni utvrdio koliko je tačno listića, odakle i gdje je završilo. Od toga je utvrđeno da je nestalo 28 vreća sa najmanje 7.695 listića i CIK to nije uobzirio pri odlučivanju.

3. Sa 13 mjesta nije dostavljeno 23 izvoda iz Centralnog biračkog spiska? Radi se o broju od 4.608 glasača koja su imala pravo glasa, čiji su glasački listići uzeti u konačan zbir rezultata, ali se ne zna da li su sva ta lica fizički glasala.

4. Konstatovano je da je na 564 biračka mjesta ili preko 25% biračkih mjesta, Miloradu Dodiku dopisano više glasova nego što je imao, a na 198 mjesta ili 8,8% biračkih mjesta Jeleni Trivić je upisano u zapisnike manje glasova nego što je stvarno imala.

5. 80% glasačkih listića nije spakovano kako treba, što je potvrđeno na sjednici CIK-a na kojoj su proglašeni rezultati (izjava Irene Hadžiabdić sa sjednice održanoj 27. 10. 2022. godine).

6. Konstatovano je da su pronađeni FALSIFIKOVANI glasački listići na više biračih mjesta. Da li stvarno možemo povjerovati u to da je neko upalio štamparsku mašinu da bi falsifikovao i ubacio 27 ili 37 glasačkih listića, a da ih nije falsifikovao 2.700 ili 27.000?!

7. Konstatovano je da su svi falsifikovani glasački listići „iksani“ za jednog kandidata – Milorada Dodika.

8. Važeći listići stavljani su u vreće sa nevažećim.

9. Listići sa glasovima za jednog kandidata stavljani u zbir glasova drugog kandidata, a nevažeći listići su se pronalazili u buntu važećih listića za jednog kandidata.

10. Na više biračkih mjesta procenti onih koji su izlazili na glasanje uz ljekarsku potvrdu i pomoć drugog lica kretali su se od 9% do više od 12%, odnosno, u ukupnom zbiru sa tih glasačkih mjesta ustanovljeno da je čak 8,5% birača slijepo ili na drugi način fizički nesposobno za glasanje?! Na jednom biračkom mjestu sve i jedan glasač, njih 61, glasao uz pomoć drugog lica!

11. Na 18 biračkih mjesta u Zvorniku, koja su preko fiktivnih kandidata kontrolisali SNSD-ovi birački odbori, Milorad Dodik pobjeđivao je sa nevjerovatnih 70-85% glasova, što je statistički nemoguće uzimajući u obzir da postoje biračka mjesta u Zvorniku na kojima je i Jelena Trivić pobijedila ili gubila razumnom razlikom.

12. Na 8 biračkih mjesta u Doboju, koja su preko fiktivnih kandidata kontrolisali SNSD-ovi birački odbori, Milorad Dodik pobjeđivao je sa nevjerovatnih 85-100% glasova, a u više mjesta sa razlikom 70-85% glasova! U isto vrijeme, na biračkim mjestima u blizini, koja nisu bila potpuno kontrolisana od strane SNSD-a, Jelena Trivić je ostvarivala pobjede u istom gradu. Postavlja se pitanje da li u Doboju i Zvorniku na nekim mjestima žive jedni ljudi, a na mjestima pored, skroz drugi ljudi.

13. Postoji 9.380 listića za predsjednika Republike sa zaokruženim 2 ili više kandidata, ali se nije pristupilo grafološkom vještačenju i utvrđivanju da li su to bili stvarni nevažeći listići ili naknadno napravljeni nevažećim.

14. Famozne nule Jeleni Trivić pojavile su se na desetinama biračkih mjesta pa su poslije ispravljane, da bi se nakon kontrolnog brojanja pojavile nule i glasovi za fiktivne kandidate na više biračkih mjesta a koje ranije nisu postojale. Postavlja se pitanje kakvi rezultati su uopšte objavljeni nakon kontrolnog brojanja i da li je uopšte kontrolno brojanje provedeno ili je prekinuto.

SVE U SVEMU:

Nakon kontrolnog brojanja, CIK nije mogao izvan razumne sumnje utvrditi koliko je glasova ukradeno jednom kandidatu, a dopisano drugim kandidatima, niti koliko je listića poništeno.

CIK pored navedenih utvrđenih nepravilnosti nije postupio po službenoj dužnosti, što je krivično djelo. Obrazloženje koje su dali na sjednici održanoj 27. 10. 2022. godine, po principu „nemamo novca ni vremena da ponavljamo izbore, a i ako ih ponovimo biće opet iste nereguralnosti“ je sramno!

Pitanje za sve aktere koji su komentarisali izborni proces, da li su navedene nepravilnosti samo „MANJE NEPRAVILNOSTI“???

Obzirom da je Tužilaštvo BiH formiralo predmet povodom izbornih krađa na opštim izborima 2022. godine, posebno za nivo predsjednika Republike, a na osnovu krivične prijave predsjednika opozicionih stranaka, kao oštećena strana u ovom predmetu, pozivam Tužilaštvo BiH i SIP-u da od CIK-a zahtijeva da im po službenoj dužnosti dostave Izvještaj glavnog centra za brojanje o kontrolnom brojanju za nivo predsjednika Republike Srpske, te da utvrde autentičnost i vjerodostojnost izvještaja.

Pomenuti Izvještaj je na hitnoj 73. sjednici CIK održanoj 27. 10. 2022. godine, kada su uprkos brojnim neregularnostima, proglašeni rezultati za predsjednika Republike Srpske, elaborirao generalni sekretar i direktor Glavnog centra za brojanje, g. Goran Mišković, što se može vidjeti na video zapisu pomenute sjednice CIK-a.

Vjerujem da će istražnim organima objavljivanje ovog Izvještaja pomoći u radu na predmetu izbornih krađa.

Takođe, vjerujem da će članovi CIK-a zbog neobjavljivanja ovog izvještaja snositi određeni vid odgovornosti.

Vjerujem i u to, da uprkos zubu vremena nećemo zaboraviti da imamo lažnog predsjednika i vlast formiranu na izbornoj korupciji koja je sjeme svake druge korupcije.

Na kraju, najavljujem da se pravna i politička borba po ovom pitanju nastavlja, bar što se mene tiče.

Komentar