Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 09.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

*****

KPZ FOČA

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 1. Pomoćnik direktora za obezbjeđenje  …………………………………….. 1 izvršilac
 2. Kuvar smjenovođa – instruktor …………………………………………….  1 izvršilac
 3. Kuvar-instruktor ……………………………………………………………….. 1 izvršilac
 4. Varilac/zavarivač-instruktor ………………………………………………………  1 izvršilac
 5. Medicinski tehničar ………………………………………………….  1 izvršilac

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,

6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

II Posebni uslovi

1) Za radno mjesto pod rednim brojem 1. – visoka stručna sprema društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom, položen stručni ispit  iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija i zvanje načelnik policije.

2) Za radno mjesto pod rednim brojem 2. – V/IV/III stepen stručne spreme (VKV/KV kuvar ili ugostiteljski tehničar), najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

3) Za radno mjesto pod rednim brojem 3. – V/IV/III stepen stručne spreme (VKV/KV radnik kuvar ili ugostiteljsko turistički tehničar), najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

4) Za radno mjesto pod rednim brojem 4. – V/III stepen stručne spreme (VKV/KV metalske struke), najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

5)Za radno mjesto pod rednim brojem 5. srednja stručna sprema – IV stepen (medicinski tehničar), najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, položen stručni ispit iz oblasti zdravstva.

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerenu kopiju, i to:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Dokaz da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili  krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi
 • Diplomu o završenoj školskoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa
 • Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Direktor ustanove će rješenjem imenovati Konkursnu komisiju koja će pregledati dokumentaciju svih kandidata i obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za navedena radna mjesta.

Izabrani kandidati su dužni da, po završetku izborne procedure dostave ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti od ovlaštene zdravstvene ustanove, a ukoliko isti to ne učine ili se utvrdi da nemaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad na radnom mjestu na koje su konkurisali,naredni kandidat sa rang liste će biti pozvan da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanjau dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br.2, sa naznakom „Prijava za konkurs”.

Komentar