Grad Trebinje
Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 1.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 1.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU SŠC “PERO SLIJEPČEVIĆ”

GACKO

KONKURS

za prijem radnika

 1. Profesor demokratije i ljudskih prava ………………………………………. 1 izvršilac

(2 časa sedmično), na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

 1. Profesor kulture religije ………………………………………………………….. 1 izvršilac (1 čas sedmično), na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/2018) ; Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 34/15,83/15 i 120/20).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 24/19 ) .

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

Za ispunjenost opštih uslova:

 • Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • LJekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

LJekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. LJekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Uvjerenje da protiv kandidata – učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 • Za ispunjenost posebnih uslova:
 • Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;
 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla, Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom to radno vrijeme preračunati u puno .
 • Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik

Republike Srpske” br: 41/18, 35/2020 i 92/2021) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje. Testiranje i intervju će se obaviti 15.9.2021. godine 11 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i iste im se neće vraćati

nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24. Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


JU SŠC “PERO SLIJEPČEVIĆ”

GACKO

KONKURS

za prijem radnika

 1. Profesor hemije ……………………………………………………………………. 1 izvršilac (16 časa sedmično), na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/2018) ; Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 34/15,83/15 i 120/20).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri i prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 24/19 ) .

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

 • Za ispunjenost opštih uslova:
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • LJekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

LJekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. LJekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Uvjerenje da protiv kandidata –učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Za ispunjenost posebnih uslova:

 • Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;
 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla, Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom to radno vrijeme preračunati u puno .
 • Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Otadžbinsko-odbrambenog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca ;
 • Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/18, 35/2020 i 92/2021) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Napomena: Ukoliko kandidati ne ispunjavaju posebne uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji ispunjavaju opšte uslove konkursa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje

obaviće se u prostorijama škole dana 15.9.2021. god. sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatra će se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i iste im se neće vraćati

nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24. Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


JU SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”, LJUBINJE

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 • Profesor ekonomije 4 časa sedmično u Berkovićima ………. 1 izvršilac sa iskustvom položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine ,
 • Profesor praktične nastave za zanimanje ekonomski tehničar 8 časova sedmično u Berkovićima 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,
 • Profesor privredne matematike 2 časa sedmično u Berkovićima ………. 1 izvršilac sa iskustvom položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,
 • Profesor statistike 2 časa sedmično u Berkovićima ………. 1 izvršilac sa iskustvom položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,
 • Profesor poslovne informatike 4 časa sedmično u Berkovićima i 4 časa sedmično u LJubinju ……… 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,
 • Profesor poslovno informatičke obuke 3 časa sedmično u Berkovićima …………… 1 izvršilac sa iskustvom položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,
 • Profesor pravoslavne vjeronauke 3 časa sedmično u Berkovićima …………….. 1 izvršilac sa iskustvom položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine,
 • Profesor pravoslavne vjeronauke 7 časova sedmično u LJubinju …………….. 1 izvršilac sa iskustvom položenim stručnim ispitom do 31.8.2022. godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16 i 66/18 ), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz :

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 104. (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18, 35/20 i 92/35) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15 ) .

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:

 • prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( diplome stečene van BiH i Republike Srbije poslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • profesori pravoslavne vjeronauke su dužni dostaviti saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

LJekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

 • Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa,

 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,
 • Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi razmatraće se prijave kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti 15.9.2021 godine na oglasnoj tabli škole i do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 20.9.2021. godine u prostorijama škole u godine u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović”, Svetosavska 22, LJubinje sa naznakom “Prijava na konkurs za (navesti radno mjesto na koje se konkuriše)”.


JU TEHNIČKA ŠKOLA TREBINJE

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Tehnička škola Trebinje

Za direktora škole može biti izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br 01/16, 66/18) ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br.41/18, 35/20, 92/20).

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je punoljetan,

3) da je radno sposoban

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za

organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Na konkurs kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa, dostave ovjerene kopije (ne starije od šest mjeseci) ili originale sljedećih dokumenata:

 • Prijavu – kratku biografiju;
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uverenje o državljanstvu;
 • LJekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat – ne može biti starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem(ne može biti starije od 6 mjeseci) ;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno- vaspitnom procesu;
 • Dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
 • Prijedlog programa rada.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora niti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata.

Dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Direktor škole bira se na period od četiri godine. Mandat počinje od dana stupanja na dužnost.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa .

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Tehnička škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje, sa naznakom: “Konkurs za izbor direktora škole – za Školski odbor “.

Školski odbor će razmotriti prijave kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti prijavljene kandidate o odluci u vezi imenovanja direktora u roku od 8 (osam) dana od dana od dana prijema odluke od nadležnog ministarstva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Povezane vijesti

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin