Grad Trebinje
Republika Srpska

Kako Srpska i opštine upravljaju turističkim organizacijama: Novac od turističkih taksi ne troše na promociju turizma

Turističkim organizacijama u Republici Srpskoj ne upravlja se na efikasan način, što onemogućava da promocija turizma ostvari značajnije rezultate.

To je navedeno u reviziji učinka pod naslovom Upravljanje turističkim organizacijama u RS, koju je provela Glavna služba za reviziju javnog sektora.

Utvrđeno je da strateška dokumenta imaju veoma uopšten karakter pri čemu je izražen nedostatak detaljnih operativnih planova kojima bi se jasno definisali nosioci aktivnosti, vremenska dinamika, potrebni resursi i izvori finansiranja.

Dalje, izostanak koordinisanog planskog pristupa i osnovnih razvojnih i planskih dokumenata (plan promocije turizma, master planovi, program razvoja turističkog proizvoda) doprinijeli su neusaglašenosti planskih aktivnosti.

-Nedostatak analiza za stvarnim potrebama ljudskih resursa i fokusa na promociju turizma rezultiralo je činjenicom da su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u turističkim organizacijama uglavnom nefunkcionalni. Nepouzdane i nepotpune evidencije onemogućavaju efikasno planiranje promocije i ukazuju na postojanje značajnog prostora za poboljšanja naplate boravišne takse. Većina turističkih organizacija iz revizorskog uzorka, uključujući i Turističku organizaciju Republike Srpske, utrošak sredstva prikupljenih po osnovu boravišne takse je planirala i za finansiranje aktivnosti koje ne predstavljaju direktnu promociju turizma – piše u upravio objavljenom izvještaju.

Između ostalog, inspekcijski nadzor u oblasti turizma nije bio planiran i realizovan u obimu i kvalitetu kakav bi bio adekvatan i koji bi na vrijeme zaustavio nepovoljne tokove u ovoj djelatnosti.

Ko je obuhvaćen

Ovom revizijom učinka obuhvaćeno je Ministarstvo trgovine i turizma, Turistička organizacija Republike Srpske, turističke organizacije: Banjalujka, Istočno Sarajevo, Trebinje, Višegrad, Teslić i Sportsko-turistička organizacija Stanari, te jedinice lokalne samouprave koje su osnivači turističkih organizacija iz revizorskog uzorka (Grad Banjaluka, Grad Istočno Sarajevo, Grad Trebinje, Opština Višegrad, Opština Teslić i Opština Stanari).

Revizija obuhvata vremenski period od pet godine, u periodu od 2018. do 2022. godine.

Revizori u zaključcima navode da postojeća organizacija i pretpostavke za funkcionisanje turističkih organizacija u Republici Srpskoj ne  obezbjeđuju u potpunosti efikasno upravljanje u cilju unapređenja promocije turizma.

Zatim, nisu uspostavljene pouzdane i potpune evidencije u turizmu, što se odražava na planiranje promocije turizma, monitoring i evaluaciju provedenih aktivnosti i ocjenu doprinosa provedenih aktivnosti turističkom prometu.

-Postojeći način funkcionisanja obračuna i naplate boravišne takse ne obezbjeđuje samoodrživost promocije turizma kao osnovne djelatnosti turističkih organizacija. Upravljanje turističkim organizacijama, posmatrano kroz osnovne upravljačke alate planiranja, monitoringa, evaluacije i izvještavanja, nije organizovano na efikasan način i ne obezbjeđuje unapređenje promocije turizma kao osnovne djelatnosti – navodi Glavna služba.

Preporuke su upućene Vladi Republike Srpske, odnosno Ministarstvu trgovine i turizma, turističkim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave.

Potrebno je da Vlada Republike Srpske i Ministarstvo trgovine i turizma analiziraju i na osnovu rezultata analize ažuriraju strateška i izrade nedostajuća razvojna dokumenta koja su predviđena Zakonom o turizmu, kako bi se na taj način obezbijedilo aktivno učešće svih aktera u oblasti turizma u skladu sa njihovim nadležnostima u cilju unapređenja promocije turizma Republike Srpske.

Potrebno je da Vlada i Ministarstvo analiziraju i na osnovu rezultata analize usklade i gdje je potrebno dopune zakonodavni okvir kako bi se na taj način obezbijedilo efikasno upravljanje turističkim organizacijama i unaprijedile aktivnosti promocije turizma Republike Srpske.

-Potrebno je da Vlada Republike Srpske i Ministarstvo trgovine i turizma obezbijede koordinaciju aktivnosti svih aktera u oblasti turizma kako bi se postigao sinergijski efekat i unaprijedila promocija turizma Republike Srpske u skladu sa strateškim opredjeljenjima. Potrebno je da turističke organizacije analiziraju i preispitaju postojeće unutrašnje organizacije i usklade ih sa regulatornim zahtjevima kako bi se obezbijedilo efikasno upravljanje i unapređenje promocije turizma – nake su od brojnih preporuka.

srpskainfo.com

Komentar