Grad Trebinje
Republika Srpska

Koja su vaša prava ako se povrijedite na poslu u Srpskoj?

Zbog povrede na radu radnici često mogu imati velikih problema, koji mogu ostaviti trajne posljedice, no da li ste znali koja su vaša prava u slučaju povrede?

Provjerili smo kako se kvalifikuju povrede na radu te koja prava imate u slučaju nezgode, odnosno kako je to propisano zakonom u Republici Srpskoj.

Ko i kada podnosi izvještaj o povredi?

Izvještaj o povredi na radu popunjava poslodavac tako što odmah, a najkasnije u roku od 48 časova od saznanja da je došlo do povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom.

Nakon što upiše sve podatke propisane ovim pravilnikom, poslodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova od upisa podataka, svih sedam primjeraka izvještaja dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povrijeđenog, utvrđeno profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom, radi unošenja u sadržinu izvještaja nalaza i mišljenja ljekara, odnosno zdravstvene ustanove.

Ljekar koji je pregledao povrijeđenog, odnosno zdravstvena ustanova koja je utvrdila profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom upisuje u izvještaj nalaz i mišljenje u roku od dva dana od dana njegovog prijema i popunjeni izvještaj dostavlja poslodavcu.

Nakon kompletno popunjenog izvještaja poslodavac je dužan da izvještaj dostavi Republičkoj inspekciji rada radi unošenja mišljenja inspektora rada o pitanjima povrede na radu, u slučajevima teške povrede na radu, kolektivne povrede i smrtnih slučajeva.

Šta sadrži ovaj izvještaj?

U izvještaj o povredi na radu upisuju se podaci o poslodavcu i povrijeđenoj osobi te bitne činjenice o okolnostima, vrsti i težini povrede, te mišljenje inspektora rada.

Takođe, uz prijavu se obavezno prilaže nalaz i mišljenje ljekara koji je prvi pregledao povrijeđenog, a kojim se može dokazati da su nastanak i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezani uz obavezu i proces rada.

Izvještaj u koji su upisani svi podaci propisani Pravilnikom poslodavac u roku od dva dana od dana prijema popunjenog izvještaja dostavlja Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kod kojeg povrijeđeni, oboljeli od profesionalnog oboljenja i oboljeli od bolesti u vezi sa radom ostvaruje prava utvrđena propisima o zdravstvenom osiguranju.

Na LINKU imate instrukcije šta ovaj izvještaj treba da sadrži.

Priznavanje povrede

U slučaju povrede na radu imate posebna prava prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju RS. No, da biste ih ostvarili, Fond zdravstvenog osiguranja RS prvo mora provesti postupak i okvalifikovati nastalu povredu kao povredu na radu u skladu sa zakonom.

Privremenu spriječenost za rad u trajanju do 30 dana neprekidno utvrđuje doktor porodične medicine kod kojeg je lice registrovano. Privremenu spriječenost za rad koja traje neprekidno duže od 30 dana, počev od 31. dana privremene spriječenosti za rad, utvrđuje Fond preko prvostepenih komisija za ocjenu privremene spriječenosti za rad i Drugostepene komisije za ocjenu privremene spriječenosti za rad. Osiguranik koji je na bolovanju je dužan da se svakih 15 dana od dana utvrđivanja privremene spriječenosti za rad javlja svom doktoru medicine kod koga je registrovan (izuzev kada se nalazi na bolničkom liječenju).

Pravo na naknadu plate

Propisima o zdravstvenom osiguranju bliže se uređuju uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i povreda, trajanje prava na naknadu, kao i visina i način ostvarivanja prava na naknadu plate.

Naknada plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti iznosi u visini od 100 odsto prosječne plate koju je radnik ostvario u odgovarajućem prethodnom periodu, ili od plate koju bi ostvario da je bio na radu.

Nikolina Aleksić/nezavisne

Komentar