Grad Trebinje
Izdvojeno Video Trebinje

LETOVI NAJAVLJENI JOŠ 2021. Čubrilović otkrio šta koči trebinjski aerodrom „Nije tačno da se nije odmaklo od mrtve tačke“ /VIDEO/

Netačni su navodi da se, nakon najave gradnje aerodroma u Trebinju, nije odmaklo dalje od mrtve tačke, tvrdi ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

U odgovoru na poslaničko pitanje Đorđu Vučiniću, Čubrilović je pobrojao šta je sve do sada urađeno.

-Kada će konačno početi sa izgradnjom i kada će biti prvi letovi sa trebinjskog aerodroma s obzirom da imamo neke posljednje najave koje su govorile da ćemo imati letove krajem 2021, evo nas u 2024. godini ništa nije odmaklo s mrtve tačke, već evo mislim da je 20. jubilarna godina od kako se priča o trebinjskom aerodromu, tako da me interesuje kada će početi ti radovi i kada će završiti i koliko će sredstava uložiti Republika Srpska u taj aerodrom – pitao je Vučinić.

Đorđe Vučinić, narodni poslanik
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Kao prvo, Čubrilović podsjeća da je odlukom Vlade Republike Srpske od 23.09.2021. godine pravo i odgovornost za izgradnju i upravljanje aerodromom u Trebinju su, u skladu sa Zakonaom o vazduhoplovstvu BiH, preneseni na privredno društvo „Aerodrom Trebinje“ d.o.o. Trebinje, čiji je osnivač preduzeće „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš.

-Mnogo je urađeno, između ostalog: izrađena je sva neophodna planska dokumentacija, usvojen Zoning plan područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ i izdati Lokacijski uslovi za izgradnju „Aerodroma Trebinje“. Završeni su istražno-geološki radovi na terenu u Taleži, a potom laboratorijska ispitivanja zemljišta i odgovarajući elaborati neophodni za izradu glavnog projekta za građevinsku dozvolu i studijske dokumentacije. Izrađena je i odobrena aeronautička studija, kojom je verifikovana odabrana lokacija aerodroma i potvrđeno da se sa nje može obavljati komercijalni avio-prevoz na način kojim se ne remeti postojeća organizacija domaćeg vazdušnog prostora, niti vazdušnog prostora u susjedstvu – navodi se u odgovoru ministra Čubrilovića.

Zakon protiv aerodroma

Značajno je, kako kaže, da su otkriveni nedostaci u postojećem Zakonu o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, koji onemogućavaju uspostavljanje saobraćaja na bilo kojem novom aerodromu u državi, pa i budućem aerodromu u Trebinju. Zato je između ostalog pripremljen i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, koji je trenutno u proceduri usvajanja.

FOTO: ŽELJKA KNEŽEVIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: ŽELJKA KNEŽEVIĆ/RAS SRBIJA

U odgovoru se ne citira zakon, ali u članu 5. koji govori o unutrašnjoj organizaciji Agencije, navodi se da ona ima jedinice za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole leta na kontrolisanim aerodromima u Bosni i Hercegovini: Banjaluka, Mostar, Sarajevo i Tuzla.

-Kada je ekološka dokumentacija u pitanju, sprovedena je strateška i prethodna procjena uticaja na životnu sredinu, za šta je trebalo provesti pored domaće i međunarodnu proceduru, u skladu sa Konvencijom iz Kijeva (2003) i „Espo konvencijom“ (procjene uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu). Prekogranična procedura sa Crnom Gorom i Hrvatskom se sprovodi i po pitanju Studije uticaja na životnu sredinu koja je takođe izrađena za projekat izgradnje i rada „Aerodroma Trebinje“, a javni uvid /rasprava je trenutno u toku – navodi Ministarstvo saobračaja i veza RS.

“Rokovi nisu bili nemogući”

Ono što je urađeno, a on čega već sada ima koristi lokalna zajednica, jeste to što su sa područja na kome će se nalaziti aerodrom i teren u njegovoj okolini, uklonjena sva zaostala minsko-eksplozivna sredstava.

U postupku izrade je i Glavni projekat za građevinsku dozvolu „Aerodroma Trebinje“ i očekuje se njegov završetak u narednih nekoliko mjeseci

-Na samom početku rada na realizaciji projekta izgradnje aerodroma u Trebinju jeste bilo najava sa ambicioznim rokovima izgradnje i otvaranja aerodroma za civilni saobraćaj, za koje se ne može reći da su nemoguće – tvrdi Čubrilović.

FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

Prema njegovim riječima, realizacija ovako značajnog i kompleksnog projekta, ukoliko se stvore svi potrebni uslovi na svim nivoima, ne mora trajati dugo, ali nerijetko od odluke da je potrebno započeti gradnju novog aerodroma pa do njegove izgradnje protekne više godina ili čak decenija.

Ovo godine građevinska dozvola

-Republika Srbija kao investitor i Vlada RS, kao partner na ovom projektu, su od samog početka bili opredijeljeni da u potpunosi poštuju sve zakonske procedure, što znači da radovi na izgradnji aerodroma ne mogu krenuti prije izdavanja građevinske dozvole koja se očekuje u ovoj godini. Prema dogovorima koji su postigli predstavnici RS i Srbije, institucije Srpske će obezbijediti pristupnu infrastrukturu: novu saobraćajnicu između magistralnog puta za Dubrovnik i lokacije aerodroma u Taleži (ujedno će je koristi i lokalna zajednica), infrastrukturu za elektro-energetsko snabdijevanje aerodromskog kompleksa i infrastrukturu za vodovod i kanalizaciju. Ukupan iznos sredstava koja će Republika Srpska uložiti u sve prethodno navedeno će se znati nakon što nadležna preduzeća i institucije završe projektno-tehničku dokumentaciju – poručuje Čubrilović.

Kako kaže, projekat izgradnje aerodroma u Trebinju, dodatno dobija na značaju kada se sagledaju sva ograničenja aerodroma u okruženju.

-Imajući sve gore navedno u vidu, kao i to koliko je projekat izgradnje aerodroma u Trebinju sazreo i koliko je značajan ne samo za razvoj Istočne Hercegovine i Republike Srpske već i za čitav region, uvjereni smo da će se pronaći način i obezbijediti sve što je potrebno da se on u potpunosti realizuje – zaključuju ministar saobraćaja i veza Srpske.

Podsjećamo, prošle sedmice je obnovljena direktna avionska linija Beograd-Mostar, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od nje korist imati i građani Trebinja i cijele Hercegovine. Opozicija u Srpskoj te riječi je vidjela kao „potvrdu“ da trebinski aerodrom zapravo neće ni biti izgrađen.

Slobodan Popadić/srpskainfo.com

Komentar