Grad Trebinje
Republika Srpska

Lutrija Srpske za rezultat okrivljuje siromašne građane

Lutrija Republike Srpske i ovu poslovnu godinu planira da završi bez značajnih rezultata i predviđaju skromnu dobit na nivou prosječne trafike od tek 55.000 maraka, a za sve krive siromaštvo građana koji „sve teže zadovoljavaju svoje potrebe ili navike“.

Kao izgovor za svoje skromne rezultate oni navode siromašne građane, slabu kupovnu moć, pandemiju i poslovni ambijent.

Većina građana odustaje od bilo koje kupovine osim onoga što je prioritetno i onoga što zadovoljava najosnovnije životne potrebe, hranu, lijekove, ogrev, komunalije i sredstva za higijenu. Konzumenti naših igara, su gotovo u cjelosti prosječni građani, koji iz dijela ličnih primanja koji preostaju nakon podmirenja osnovnih životnih potreba, odnosno iz dijela tzv. diskrecionog dohotka, sve teže zadovoljavaju svoje potrebe ili navike u segmentu koji je predmet našeg poslovanja“,  navode u „Lutriji RS“ u svom Planu poslovanja za 2021. godinu.

Dodaju kako bez obzira na visinu mogućih dobitaka, uplate građana konstantno padaju.

Ako se tome doda i činjenica da ekonomski ambijent Republike Srpske karakteriše malo i nerazvijeno tržište, te velika konkurencija kao i nezaposlenost koja se naročito pokazala tokom ove pandemije kao i visina džek potova svih igara lako je onda i shvatiti uslove u kojima je Lutrija RS a.d. poslovala“, pokušavaju da se opravdaju u Lutriji.

Iako su uslovi za privređivanje bili isti i prije pet godina, to tada nije smetalo „Lutriji“ da od Mile Radišića i njegovog  „Grand Trejda“ kupe poslovni prostor u centru Banjaluke za 3,2 miliona maraka.

Inače, prihodi za 2021.godinu planirani su u iznosu od 9,8 miliona KM, od čega će 5,1 miliona biti podijeljeno za dobitke. Rashodi se procjenjuju na 4,4 miliona KM od čega su najveći oni za plate zaposlenih i to 2,3 miliona maraka.

Da podsjetimo, koliko je uprava „Lutrije Srpske“ sposobna najbolje govori to da su krajem prošle godine bili prinuđeni da se kreditno zaduže kako bi isplatili obaveze i pokrpili rupe u budžetu.

Kada je prošla godina u pitanju, a kako smo već ranije pisali, dobit je iznosila svega 38.500 KM i pala je za skoro četiri puta u odnosu na 2019. godinu.

U „Lutriji Srpske“ velike nade polažu u svoje preduzeće „EVL“ u kojem imaju većinski udio, a koje je prema ocjeni suda osnovano na nezakonit način.

Naime,  Lutrija je dala saglasnost da preduzeće iz firme u Bugarskoj naruči aparate za kockanje koji će biti plaćeni 10,8 miliona maraka.

CAPITAL: D. Tovilović