Grad Trebinje
Video Hercegovina

Mještani tužili HE na Trebišnjici (Video)

Vlasnici parcela u Dabarskom i Fatničkom polju, koja se nalaze između Bileće i Berkovića, tužili su Hidrolektrane na Trebišnjici za naknadu štete, koja je pričinjena na zemljištu, a koja je nastala kao posljedica izgradnje tunela Fatničko polje – akumulacija Bileća. 

Jedan broj vlasnika parcela u Fatničkom i Dabarskom polju tvrdi da su Hidroelektrane na Trebišnjici puštajući vodu iz novoizgrađenog tunela za dodatnu akumulaciju vode iz Bilećkog jezera, potpuno uništile njihove plodne oranice od kojih su živjeli, a da za pretrpljenu štetu nemaju ništa ili primaju simbolične naknade 

– Imali smo neku mizernu rentu, to je bilo poniženje. Sada ta renta ne vrijedi ništa,  a zemljišta nema. Ja sam se žalio i tražio adekvatnu nadoknadu, ali nadležni neće da čuju, kaže Radoslav Kuljić, vlasnik zemlje u Fatničkom polju.

I Neđo Popara upozorava da je zemljište uništeno I da naknadu na kontu sijena je mizerno. 

– Živjeli smo od tog zemljišta, to je plodno, sve povrtlarske kulture i žitarice je uspjevalo, kao u Popovu polju jer je uticaj mediteranske klime. Sve je uspijavalo, a sada ima samo sjeno. Uništeno, najkvalitetniji sloj zemlje je skinut  i ostaje samo kamen, neupotrebljivo zemljište, kaže Popara. 

Pravni zastupnik mještana kaže da je HET svojim radnjama plodno zemljište učinio neplodnim i praktično upravlja zemljištem koje nije u vlasništvu tog preduzeća, a da u isto vrijeme vlasnici zemlja bilježe gubitke od 3 do 5 hiljada maraka godišnje, a dobijaju naknadu od 100 maraka po dunumu godišnje.

-HET je napravio rezervnu akumulaciju na privatnim posjedima i koristi privatne posjede da bi stvorio vještačko jezero i dopunjavao Bilećko jezero, a sami mještani ne mogu da koriste zemljište u svrhe i svoja dobra da bi privredili sebi. To su bile sve oranice, vidi se iz vlasničkih listova. HET je tu napravio neplodno zemljište držeći vodu veći broj mjeseci nego što je trebao i ne može se tom situacijom koristiti. Kada ti svojim radnjama napraviš neplodno zemljište i isplaćuješ 100 maraka po dunumu godišnje, kaže Din Tešić, pravni zastupnik vlasnika zemlje. 

Tešić navodi da je cijena zemljišta koja se nudila do eksproprijacije oko tunela koji se nalazi na tom mjestu prije 16 godina bila 8,60 KM po metru kvadratnom, koja sada nije prihvatljiva i da se to zemljište sada kreće između 15 i 20 maraka.

Komentar