Grad Trebinje
Republika Srpska

Na internet stranici grada Bijeljina od danas se može pratiti svaki račun koji se plaća iz gradske kase

Na osnovu odluke gradonačelnika Ljubiše Petrovića, od danas će na zvaničnoj internet-stranici grada Bijeljina javnosti biti dostupan pregled dnevnih finansijskih transakcija koje obavlja Gradska uprava.

Zahvaljujući ovoj novini, koju je uveo gradonačelnik Ljubiša Petrović, svaki građanin će, nakon nekoliko klikova, moći da dođe do podataka o plaćanjima za robe, usluge, radove, plate, socijalna davanja, kreditne obaveze, subvencije, stipendije i sva druga izdvajanja iz gradskog budžeta.

Gradonačelnik Petrović smatra da će ovaj potez omogućiti da javnost ima uvid u tokove javnog novca, bolju raspravu o načinima trošenja budžetskih sredstava, ali i povećanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija.

– Ovo nije veliki posao za naše službe, ali će, nadam se, biti važan korak ka vladavini zakona, sprečavanju zloupotrebe vlasti, sistemske korupcije i sukoba interesa. Cilj nam je da tokove narodnog novca učinimo potpuno transparentnim, kako bismo izgradili veće povjerenje građana u lokalnu upravu i, istovremeno, povećali efikasnost njenog rada – ističe gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

Informacije o plaćanjima Gradske uprave su dostupne na linku: OVDJE

Povezane vijesti

Politika i poštenje, ide li jedno s drugim?

admin

Bijeljina novčano pomaže opštine u Hercegovini

admin