Grad Trebinje
Republika Srpska

Na ovom linku možete provjeriti da li imate zdravstveno osiguranje i uplaćene doprinose

Na internet stranici FZO RS u linku „E servis“ osiguranici mogu da provjere svoj status osiguranja kao i termin za magnetnu rezonancu ( MR) i kompjuterizovanu tomografiju ( KT) ukoliko čekaju na ove preglede.

Dakle, kada je riječ o provjeri statusa osiguranja, potrebno je da se unese broj elektronske kartice i jedinstveni matični broj  i ukoliko status osiguranja bude DA, odnosno potvrdan, to znači da osiguranik ima osiguranje , odnosno uplaćene doprinose.

Na ovaj način želimo da osiguranici u svakom trenutku mogu da provjere status svog osiguranja i da li se za njih uplaćuju doprinosi. U slučaju da status osiguranja bude negativan, na ovaj način, osiguranici mogu kod svog poslodavca, odnosno obevznika doprinosa, da provjere o čemu se radi.

Napominjemo da FZO RS kada se uplate doprinosi tu uplatu u sistemu vidi dan ili dva nakon uplate, zbog čega je važno da se doprinosi plaćaju pravovremeno, odnosno kako je predviđeno zakonom, a ne u zadnji čas. Važno je da osiguranici znaju da kada se uplate doprinosi, Fond “pušta” osiguranje na period od dva mjeseca. Prema tome, poslodavci imaju dovoljno vremena da obaveze izmiruju na vrijeme, kako bi osigurana lica imala u kontinuitetu osiguranje. U slučaju eventualnih problema, osiguranici, kao i poslodavci, mogu da se jave i u naše poslovnice.

Inače, poslodavci koji imaju reprograme, potrebno je redovno izmiruju obaveze po osnovu reprograma, ali i svoje tekuće obaveze da bi radnici imali zdravstveno osiguranje.

Budući da FZO RS nema mehanizme kontrole uplate doprinosa, svaka eventualna neregularnost u smislu nepoštovanja zakonskih obaveza može da se prijavi kontrolnim organima, jer je svima u interesu, a posebno radniku da se pored plate u uplaćuju doprinosi, jer je on to u okviru svoje bruto plate i zaradio.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS i Zakonom  o doprinosima RS jasno je definisano ko koju kategoriju građana prijavljuje na osiguranje i ko plaća doprinose tako da je i jasno ko je i odgovoran u slučaju neredovne uplate doprinosa.

Provjerite OVDJE. 

Komentar