Grad Trebinje
Izdvojeno Republika Srpska

Načelnici iz SDS postavili uslove: Moguće napuštanje Saveza gradova i opština

Načelnici iz SDS razmotriće napuštanje Saveza gradova i opština Republike Srpske ukoliko ne dođe do ispunjavanja njihovih zahtjeva za umanjenje cijena struje te izmjena zakona o budžetskom sistemu.

Na današnjoj sjednici Konferencije za lokalnu samoupravu SDS (KOLOS), između ostalog, usvojeni su zaključci u kojima se traži da se u roku od 10 dana sazove vanredna sjednica Skupštine saveza opština i gradova, te da se na dnevni red stavi cijena električne energije, kao i umanjeni prihodi lokalnim zajednicama po svim osnovama za januar tekuće godine.

– KOLOS traži da se na tom sastanku definiše umanjenje cijene električne energije za  privredu, domaćinstva i javnu rasvjetu, kao i da se po hitnom postupku pokrene inicijativa za izmjenu zakona o budžetskom sistemu. Konferencija lokalne samouprave SDS traži da se u roku od 15 dana održi tematska sjednica Vlade Republike Srpske sa svim načelnicima opština i gradova u sastavu Republike Srpske povodom sljedećih tema: uvrđivanje tarife električne energije, izmjena zakona o budžetskom sistemu po hitnom postupku u kontekstu jačanja lokalnih zajednica i transparentnost javnog poziva za infrastrukturne projekte. Ukoliko ne budu usvojeni zaključci KOLOS, načelnici iz SDS razmotriće napuštanje Saveza gradova i opština Republike Srpske – navodi se u saopštenju.

Komentar