Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Najveći dio otišao na opštu potrošnju: Građani od banaka pozajmili 3,45 milijardi KM

Građani Republike Srpske pozajmili su ukupno 3,45 milijardi konvertibilnih maraka kredita od banaka, a najveći dio, i to oko 2,3 milijarde KM, odnosi se na opštu potrošnju.

Podaci se odnose na kraj prvog polugodišta i objavila ih je Agencija za bankarstvo Republike Srpske.

Krediti koji su odobreni građanima za stambene potrebe iznose 981,7 miliona KM, a za obavljanje djelatnosti oko 198 miliona KM.

Kada je u pitanju opšta potrošnja, najveći dio novca (oko 2,2 milijarde KM) odobreno je kao nenamjenski gotovinski proizvodi.

Prekoračenja po računima iznose 87,8 miliona KM, po karticama 48,8 miliona KM, a 35,4 miliona KM odobreno je za kupovinu robe široke potrošnje.

Komentar