Grad Trebinje
Republika Srpska

Nakon povećanja od 10 odsto – Evo kolike će plate imati policija, prosvjetni i zdravstveni radnici

Plate zaposlenih u obrazovanju, kulturi, pravosuđu, upravi, javnim službama i MUP-u RS od maja su povećane za 10 odsto, kroz povećanje cijene rada koju su potpisali predsjednici granskih sindikata sa predsjednikom Vlade Republike Srpske.

Kako je ranije istaknuto, cilj povećanja plata je smanjenje posljedica inflacije i porasta troškova života.

Cijena rada za zaposlene u obrazovanju, kulturi, pravosuđu, upravi i javnim službama povećana je sa100 na 110 KM, a za zaposlene u zdravstvu sa145 na 159,50 KM.

Odluku o utvrđivanju cijene rada za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS u iznosu od 110 KM donijela je Vlada RS.

Odluke o utvrđivanju cijene rada objavljene su u Službenom glasniku RS, a gdje je taksativno navedeno koliko su nominalno povećane plate pojedinih kategorija radnika.

Tako je navedeno da je u osnovnoj školi, neto plata nastavnika, računovođe, sekretara i bibliotekara sa visokom stručnom spremo, 1.375 KM, u srednjim školama 1.437 KM, dok je u visokom obrazovanju plata vanrednog profesora 2.460 KM.

Plate u javnoj službi kreću se od 1.746 za stručnog saradnika do najnižih 714 KM za NK radnika.

Policajac sa srednjom stručnom spremom ima platu 1.237 KM, a inspektor u sjedištu MUP-a RS 1.861 KM.

Plate u zdravstvu se kreću od oko 960 KM za medicinsko osoblje sa srednjom sturčnom spremom, do 2.500 KM koliko ima supspecijalista, a plata doktora specijaliste je oko 2.300 KM.

Osnovna neto startna plata svim radnicima se uvećava po osnovu radnog staža i to 0,3 odsto za svaku godinu staža do 25 godina, a preko 25 godina 0,5 odsto, tako da se povećava i nominalni iznos.

Radnicima se uvećava plata i po osnovu rada noću, rada na dane republičkih praznika, otežane uslove rada, pripravnost, dežurstvo.

“Pravo na pomoć i naknade, koje u skladu sa Zakonom o platama i Posebnim kolektivnim ugovorom, ostvaruju radnici budžetskih i fondovskih korisnika (jubilarne nagrade, pomoć za rođenje djeteta, smrt člana uže porodice) se vezuju za cijenu rada ili platu, tako da se sa povećanjem cijene rada nominalno povećavaju i ove naknade”, pojasnili su u Savezu sindikata RS.

plate-1.jpg
plate-2.jpg
plate-3.jpg

mondo.ba

Komentar