Grad Trebinje
Izdvojeno Republika Srpska

Nastava za osnovce završava 8. juna

Iako je ranije rečeno iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da će nastava u osnovnim školama da se završi najkasnije do 18. juna, što je stvorilo pometnju kod roditelja, direktori ovih obrazovanih ustanova ističu da će se nastava ipak u većini škola u RS završiti 8. juna, jer su ove godine ranije ispunili fond od 180 nastavnih dana, koliko je i predviđeno.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije kazao je da se nastava završava kada se ispuni plan od 180 nastavnih dana, koji se računa od početka školske godine, tako da će ova školska godina u većini škola završiti 8. ili 9. juna

“Čim se ispuni taj plan od 180 nastavnih dana školska godina može da se završi za sve osnovce, osim za devetake, koji se sa školom pozdravljaju desetak dana ranije, odnosno 25. maja”, kazao je Popržen.

Dodao je da su đaci ranijih godina zbog nadoknada znali ići i po desetak dana duže u školu, jer su praznici padali u radne dane.

“Ove godine sem Vaskršnjeg ponedjeljka većina praznika je pala u dane vikenda”, kazao je Popržen i dodao da će možda jedna škola s ove regije imati nadoknadu nastave do 9. juna, te da je do 18. juna krajnji rok kada škole treba da završe s nastavom.

Da se osnovci pozdravljaju s ovom školskom godinom 8. juna, potvrdio je i Milorad Nadaždin, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola hercegovačke regije.

“Đaci u našoj regiji sa drugim polugodištem ove godine završavaju 8. juna. Svaka škola u našoj regiji treba da ima 180 radnih dana da bi bio ispunjen plan i program”, kazao je Nadaždin. Ističe da online nastavu, koja je jedan period trajala u ovom dijelu RS, računaju kao radni dani.

“U školama koje nisu iz opravdanih razloga mogle da realizuju nastavu i nisu ispunile potrebnu kvota radnih dana đaci će ići duže dan ili dva”, kazao je Nadaždin.

Da osnovci ovu školsku godinu završavaju 8. juna potvrdila je i Jelena Čančar, predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola sarajevsko-romanijske regije.

 “Što se tiče naše regije, u skoro svim osnovinim školama će nastava biti završena 8. juna, možda će u njih nekoliko nastava biti završena 9. juna, jer su škole ispunile potrebnu kvotu radnih dana”, kazala je Čančareva. Ističe da ove godine neće biti eksperimentalne male mature i odmah su u plusu četiri dana, koja bi trebalo nadoknađivati.

“Takođe, školsku slavu Svetog Savu i Dan škole smo vodili kao neradne dane, ali s obzirom na epidemiološku situaciju ove godine smo te datume obilježili na malo drugačiji način, uz nastavu”, objasnila je Čančareva.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS su kazali da se vrijeme ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama propisuje pravilnicima o školskom kalenadaru za svaku školsku godinu posebno i prevashodno je uslovljeno nastavnim planovima i programima, te fondom časova predviđenim za njihovu realizaciju.

“Pravilnikom o školskom kalendaru propisano je vrijeme ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u školskoj 2020/2021. godini u osnovnoj školi, osnovnoj školi za djecu sa smetnjama u razvoju, muzičkoj školi i baletskoj školi. U skladu s njim, nastava u drugom polugodištu završava se najkasnije u petak, 18. juna 2021. godine, dok se za učenike završnog razreda škole nastava završava najkasnije u petak, 4. juna 2021. godine”, kazali su iz resornog ministarstva.

Dodali su da je istim aktom definisano da škola može, u skladu s godišnjim programom rada škole i školskim kalendarom, nastavnu godinu završiti i prije propisanog roka, pod uslovom da je realizovala nastavni plan i program i predviđeni fond časova.

Nezavisne novine