Grad Trebinje
Republika Srpska

Nova verzija Zakona o porijeklu imovine čeka ocjene u republičkim institucijama: Neće biti zaštićenih

Nova rasprava o potrebi i načinu ispitivanja porijekla imovine mogla bi uskoro da bude povedena u Republici Srpskoj i to o prijedlogu koji je pripremila Vlada Srpske.

Polemika o potrebi donošenja zakona o ispitivanju porijekla imovine traje već duže vrijeme u Srpskoj, a opozicione stranke su svojevremeno u parlamentarnu proceduru bile uputile prijedlog zakona koji se odnosi na tu oblast, ali on nije dobio dovoljnu podršku.

Vlada Srpske je, na prijedlog ministra pravde lani, polovinom novembra, imenovala Radnu grupu za izradu zakona o ispitivanju porijekla imovine u kojoj su predstavnici ministarstava pravde, finansija i unutrašnjih poslova, Pravobranilaštva, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne odnose, Poreske uprave i Komisije za hartije od vrijednosti.

Ranijim programom rada Narodne skupštine bilo je predviđeno da zakon stigne pred poslanike još krajem prošle godine, ali to se nije desilo. U Ministarstvu pravde su istakli da je i pandemija virusa korona uticala na dinamiku aktivnosti u pogledu koncipiranja i usvajanja tog zakona, ali i dodali da je završena radna verzija.

Službenica za odnose s javnošću u Ministarstvu pravde RS Sanja Džombić je podsjetila da su se prilikom izrade radne verzije rukovodili propisima iz zemalja u regionu, u najvećoj mjeri Republike Srbije.

Zakon, kako je istakla za “Glas Srpske” nije selektivan prema građanima, odnosno ne primjenjuje se samo na neke grupe građana kao što su imenovana i postavljena lica, nosioci pravosudnih funkcija i drugi već važi za sve, jer su, kako je dodala, svi građani Srpske, prema njenom Ustavu i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, jednaki pred zakonom.

– Ovim zakonom, koji neće imati selektivan pristup, želi se spriječiti mogućnost da se imovina čiji su stvarni vlasnici jedna lica ne vodi na trećim licima i na taj način njihova imovina ne bude predmet kontrola. Za ispitivanje porijekla imovine biće nadležna Poreska uprava, odnosno posebna organizaciona jedinica, čijeg rukovodioca imenuje Vlada – rekla je Džombićeva za “Glas Srpske”.

Na licu koje je vlasnik imovine je, dodala je, teret dokazivanja da je u skladu sa relevantnim zakonskim propisima steklo imovinu u dijelu u kojem uvećanje imovine nije u skladu sa prijavljenim prihodima.

U Ministarstvu pravde nisu precizirali kada bi prva zvanična verzija zakona mogla da se nađe pred ministrima, a kasnije i u parlamentarnoj proceduri, a može se očekivati da to bude u narednoj godini.

Potpredsjednik Narodne skupštine RS Milan Petković istakao je za “Glas Srpske” da svako treba da dokaže način na koji je stekao imovinu i to nije sporno.

– U proteklom periodu je bilo sporno da li se to može raditi retroaktivno ili ne. Treba nam zdrava osnova i na bazi ozbiljnog dogovora – istakao je Petković, koji smatra da je došlo vrijeme da se u Skupštini važni zakoni donose konsenzusom i uz ozbiljne diskusije.

Šef poslaničkog Kluba PDP-a u Narodnoj skupštini RS Perica Bundalo je podvukao da se ovo pitanje mora staviti na dnevni red, ali u tekstu nema mjesta za populizam i zaštitu bilo koga.

– Ovo je važno pitanje koje zahtijeva ozbiljan sistemski pristup, bez bilo kakvih improvizacija i jednom za svagda treba staviti tačku na to. To je pitanje koje je važan uslov za budući razvoj – zaključio je Bundalo.

Pod lupom:

* nepokretnosti (stan, kuća, poslovna zgrada i prostorije, garaža, zemljište…)

* hartije od vrijednosti

* udjeli u pravnom licu

* oprema za obavljanje samostalne djelatnosti

* motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi

* štedni ulozi i gotov novac

* druga imovinska prava

Glas Srpske