Grad Trebinje
Republika Srpska

Novosti za porodične penzionere: U slučaju SMRTI PENZIONERA, ovo treba da uradi porodica

Izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), koji je stupio na snagu 15. septembra prošle godine, a primjenjuje se od 1. januara ove godine.

Uslučaju smrti penzionera iznosi penzije i novčane naknade pripadaju do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je korisnik umro, saopštio je Fond PIO.

Djed i baka sjede na klupi
FOTO: ZORAN ILIĆ/RINGIER

Kako navodi Blic, iz Fonda su naveli da će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara ove godine, od banaka i povjerilaca tražiti povraćaj iznosa penzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon posljednjeg dana u mjesecu u kojem je preminuo.

Pojašnjavaju da je, u skladu sa navedenim izmjenama, banka obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon posljednjeg dana u mjesecu u kojem je penzioner preminuo, vrati Fondu na njegov zahtjev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava.

Isto važi i za povjerioce kojima su uplaćena sredstva nakon posljednjeg dana u mjesecu u kojem je korisnik preminuo, po osnovu realizacije obustave od penzije.

U skladu sa ovom izmjenom, mijenja se i član 111 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u smislu da se porodična penzija ostvarena poslije smrti penzionera isplaćuje najranije od prvog dana narednog mjeseca po isteku mjeseca u kome je penzioner umro.

To, pojašnjavaju iz Fonda PIO, znači da će se u slučaju smrti penzionera, počev od 1. januara ove godine, pravo na porodičnu penziju utvrditi i isplaćivati najranije od prvog dana narednog mjeseca po isteku mjeseca u kome je korisnik umro, pod uslovom da porodični penzioner nije u tom periodu u osiguranju.

Fond PIO je kao primjer naveo da u slučaju da penzioner premine 15. marta 2024. godine, pravo na porodičnu penziju onima koji bi je dobili pripada najranije od 1. aprila 2024. godine.

U Fondu PIO objašnjavaju da će se ovim izmjenama zakona riješiti problem naplate više isplaćenih iznosa penzije nakon smrti penzionera, a porodice preminulih korisnika neće biti oštećene.

Preciziraju da kada se pravo na porodičnu penziju utvrđuje po smrti osiguranika, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje i isplaćuje od narednog dana u odnosu na dan smrti, pod uslovom da je zahtjev podnijet u roku od šest mjeseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava.

Ukoliko je zahtjev podnijet poslije isteka tog roka, a podnosilac zahtjeva u tom periodu nije bio u osiguranju, pravo na porodičnu penziju pripada najduže za šest mjeseci unazad u odnosu na dan podnošenja zahtjeva.

Ako porodičnu penziju koriste dva ili više članova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju i dalje će se, shodno Zakonu o PIO, ostalim članovima koji imaju pravo na porodičnu penziju ponovo određivati visina penzije, koja pripada od prvog narednog dana u odnosu na dan kada je penzioneru prestalo pravo na penziju.

Primjera radi, ako je smrt člana porodice, osiguranika, nastupila 15. marta 2024. godine, novi iznos porodične penzije pripada od 16. marta 2024. godine.

Obračun više isplaćenih iznosa penzija nakon smrti korisnika porodične penzije obavljaće se u skladu sa rješenjem kojim je utvrđen nov iznos porodične penzije.

Tako bi se u navedenom primjeru više isplaćeni iznosi penzija obračunavali od 16. marta 2024. godine.

Komentar