Grad Trebinje
Video Putovanja

Onemogućen rad privatnim šlep službama u Srpskoj (Video)

Novim Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske predviđeno je da pokvareno ili u saobraćajnoj nesreći oštećeno auto, koje je onesposobljeno za vožnju, sa saobraćajnice uklanja Auto modo savez Republike Srpske. Ovim Zakonom onemogućen je rad privatnim šlep službama, koje su do sada obavljale ove radove.

Privatne šlep-službe više ne mogu da uklanjaju i prevoze pokvarena ili oštećena auta sa saobraćajnica. Posao im je iz ruke otelo Ministarstvo saobraćaja i veza koje je novim zakonom za te svrhe ovlastilo Auto moto savez Republike Srpske. Tako privatnici sada ili ne rade ili imaju smanjen obim poslovanja, a ne znaju, kažu, ni kako će platiti obaveze i radnike. 

„Mi ako ne platimo doprinose, nama Poreska u roku od deset dana blokira račun, a ja nemam odakle da platim kad nisam taj mjesec ništa radio, nisam mogao da radim od Auto moto saveza. Samim tim kad se to osjeti, radnik odmah ode u drugu firmu, neće raditi niko džaba”, kaže Darko Lukić, vlasnik filme „DM Lukić“ šlep-služba Doboj.

„Oni su u Zakonu isključivo naveli da to radi Auto moto savez sa kategorisanih puteva i javnih površina, za šta mi imamo rješenja, gdje u registru stoji da imamo to pravo raditi, u registracijama pod šifrom djelatnosti 52/21, koja obuhvata sve to što oni nama zabranjuju”, ukazuje i Dragan Pepić, vlasnik firme „Auto D“ šlep-služba Prijedor.

Ove firme koje su uredno registrovale svoju djelatnost, za koju redovno plaćaju porez, sada ne mogu da je obavljaju.

Privatnici ističu da ukoliko ih pozove vlasnik automobila koje je oštećenoprilikom saobraćajne nesreće i nije u voznom stanju, policija im ne dozvoljava da šlepaju vozilo, nego se čeka da Auto moto savez. Novi zakon u suprotnosti je sa državnim zakonom. 

„Mislim da je ovo jako korupcijski odigrano, znači „ispod radara proklizan“  zakon, a pod krovom Zakona Bosne i Hercegovine je član 161, stav 1 gdje kaže da je dužan korisnik vozač ili vlasnik vozila u što kraćem roku da ukloni vozilo. Samim ovim zakonom 94 Republike Srpske ZOBS-a smo onemogućili ljudima da raspolažu svojim vlasništvom vozila, svojom imovinom”, kaže Pepić. 

Nakon što Auto moto savez ukloni auto sa saobraćajnice, tek tada vlasnik vozila može da zove šlep službu da mu prevezu vozilo do željene lokacije, što je kažu privatni prevoznici, rizik da se auto dodatno ošteti prilikom utovara i istovara.

Iz šlep službi tvrde da Auto moto savez naplaćuje svoje usluge, dok iz saveza tvrde da je pomoć na putu besplatna. 

„Članom 94a. novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 111/2021), vlasnicima motornih vozila registrovanih u Srpskoj omogućeno je besplatno uklanjanje vozila u kvaru sa javnih puteva u Republici Srpskoj do najbliže bezbjedne lokacije za sve učesnike u saobraćaju. Poslije obavljenog prevoza vozila u kvaru do najbliže bezbjedne lokacije o trošku AMS RS, korisnik vozila ima pravo da samostalno izabere dalji način prevoza vozila, odnosno da izabere njemu najpovoljnijeg prevoznika ili bilo kojeg privrednog subjekta koji se bavi poslovima prevoza vozila, navedeno je iz saopštenj AMS RS. 

Na upit resornom ministarstvu da li su razmišljali o posljedicama koje će osjetiti privatnici, nismo dobili odgovor. Vlasnici šlep-službi zahtijevaju da se povuče sporni zakon, i da se zakon definiše kao u zemljama Evropske unije, u protivnom će, ističu, biti prinuđeni na mirne proteste.

BN