Grad Trebinje
Republika Srpska

ONLINE PETICIJA za donošenje Zakona o pravima pacijenta u Srpskoj

Molba za potpis peticije za donošenje  novog Zakona o pravima,obavezama i odgovornostima pacijenata u RS i peticija za provedbu već postojećeg Zakona u Federaciji BiH.

Ovu peticiju građana su pokrenuli UG STOP MOBBING iz Trebinja i Udruženje za razvoj društva KAP SARAJEVO kao odgovor na sve veća kršenja ljudskih prava u zdravstvenom sistemu BiH i diskriminaciju pacijenata.

Ova peticija građana, nakon što se prikupi 3.000 potpisa,biće upućena u Narodnu skupštinu RS s ciljem pokretanja incijative za donošenje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u RS.  

Ovaj Zakon bi definisao i garantovao prava pacijenata , kako da ulože prigovor i traže nadoknadu štete od nadležne zdravstvene institucije u slučaju nezadovoljstva uslugom ili tretmanom.  

Naime, Slična inicijativa se provodi  i u Federaciji BiH – samo što ovdje postoji Zakon, koji je usvojen  2010. godine, ali se nažalost, ne provodi u praksi, pa se peticijom traži njegova puna provedba.

Peticije se mogu potpisti i online, za donošenje Zakona u RS na ovom  linku; https://www.onlinepeticija.com/peticija_za_donoenje_zakona_o_pravima_obavezama_i_odgovornostima_pacijenata_u_republici_srpskoj