Grad Trebinje
Umjetnost i kultura

Osnovano Udruženje za njegovanje i razvoj muzičkog stvaralaštva kod djece i mladih „LirART“

U Trebinju je juče održana osnivačka skupština Udruženja za njegovanje i razvoj muzičkog stvaralaštva kod djece i mladih „LirART“ čiji su osnivači muzički radnici i stvaraoci u oblasti muzičkog stvaralaštva iz Trebinja.

Za predsjednika izabran  je Milisav Sukonjica, diplomirani muzički pedagog i master teologije koji je istakao da će u svom radu udruženje imati i podršku Grada Trebinja.

“Prevashodno ćemo raditi na ranoj muzičkoj stimulaciji i njegovanju horske muzike kod djece mlađeg uzrasta od četiri do 12 godina. Radiće se u dvije grupe od 4 do 8 i od 8 do 12 godina i to kroz kreativne umjetničke radionice”, kazao je Sukonjica koji je objasnio da su se zajedno svi osnivači složili za naziv “LirArt” s obzirom da je lira preteča i simbol za muzičke instrumente, a art je umjetnost.

Radio Trebinje