Grad Trebinje
Umjetnost i kultura

Otvorena izložba ,,Askurđela i njeni darovi” Jelene Glogovac Savić

U Muzeju Hercegovine večeras je u okviru ciklusa “Hercegovački slikari”otvorena izložba ,,Askurđela i njeni darovi” Jelene Glogovac Savić.

Izložba „Askurđela i njeni darovi” koja je 10 samostalna izložba ove Hercegovke je nastala kao rezultat slikarkinog traženja veze sa prirodom i nasljeđem žene u podneblju u kojem živimo. Uzimajući motiv Hercegovine kao kolorističku predstavu živog i plodnog i motiv žene kao vodilje kroz sve vijekove, Jelena Glogovac Savić u svojih 20 slikarskih radova simbolički ukorjenjuje ženske likove iz prošlosti i predanja u vanvremensko postojanje.

Prema riječima Jelene Glogovac Savić, žena Askurđela je naša pramajka i ona je ostavila je tradiciju, vjeru, sujevjerje, običaje i fine momente da se žene nazivaju ženom.

“Naša divna Hercegovina se provlači kroz sve ove slike jednog divnog pejzaža. Ja sam po prirodi optimista i dnevni život nije onaj koji mi živimo. Naš unutrašnji život je mnogo bitan i uglavnom je onakav kakav ga sebi napravimo. Zadovoljstvo i promišljanje o životu, i samo o finim i srećnim stvarima jesu nosioci ove izložbe. U svakom danu svako od nas ima teških momenata i proživi ih, ali idemo i živimo dalje. Ova izložba je u stvari oda životu”,  rekla je Savić-Glogovac.

Izlozba Glogovac 1(1).jpg (784 KB)

Predgovor za katalog dala je i kustos Tamara Rajković istoričar umjetnosti koja je napisala da je u ovom ciklusu umjetnice izrazit osjećaj topline, spokojstva, što je naročito postignuto kolorističkim bogatstvom i ljepotom.

“U Jeleninim prirodnim scenografijama smještene su vile, boginje, rusalke, rijeke, ždralovi, ovnovi…U središtu je žena. To je slikarstvo simbolizma u kome staro i novo dolaze na istu tačku. Ujedno je i slikarstvo zvuka, jer preovladavaju muzički simboli – zvona, dvojnice, gusle…., čije melodije gotovo da možemo čuti, a koje nam prenose čovjekovo drevno iskustvo sadržano i skriveno u mitovima”, istakla je Rajković.

Komentar