Grad Trebinje
Republika Srpska

Počela isplata naknada za novembar

U Republici Srpskoj počela je redovna isplata za novembar dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, najavljeno je iz Javnog fonda za dječiju zaštitu.

Direktor Fonda Nedeljko Jović ističe da je zadovoljan što su i za vrijeme vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona redovno isplaćivane sve obaveze iz Zakona o dječijoj zaštiti.

Novembarska isplata dodataka na djecu obuhvata 14.499 djece, odnosno 9.875 korisnika-roditelja, a za isplatu ovog prava obezbijeđeno je 998.695 KM.

Materinskim dodatkom obuhvaćeno je 5.485 porodilja za šta je izdvojeno 2.221.425 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 166 porodilja za 144 trećerođene i 30 četvrtorođene djece, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 99.900 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta obezbijeđeno je 230.250 KM za 904 majke, odnosno 921 dijete.

Za isplatu prava iz dječije zaštite naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 50.062 KM za 445 roditelja njegovatelja.

Iz Fonda ističu da su od početka pandemije počeli sa sedmičnom isplatom prava na refundaciju naknada plata za porodilje, što je nastavljeno i ovaj mjesec, čime Fond za dječiju zaštitu nastoji da pomogne poslodavcima da zaštite radna mjesta i održe likvidnost.

Za novembar je isplaćeno 2.840.006 KM po osnovu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva.