Grad Trebinje
Republika Srpska

“POČETAK KRAJA LAŽNIH DIPLOMA” Startovala Komisija za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju Srpske

Republika Srpska će pružiti odlučan odgovor na sve negativne pojave u oblasti visokog obrazovanja. Kontrolisaćemo izdavanje diploma, rad i angažman nastavnika i saradnika, ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti, a poseban akcent je saradnja sa nadležnim organima u Brčko Distriktu i Federaciji BiH

To je poručio ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević, nakon prvog sastanka Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju u Srpskoj.

Kako je rekao, uočeno je da saradnja inspekcija nije na zadovoljavajućem nivou, a to je preduslov da bi operativno djelovali po ovim pitanjima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drštvo, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove i Agencije za visoko obrazovanje RS.

– Ovo je početak kraja priče o lažnim diplomama i svega što se u oblasti visokog obrazovanja u Srpskoj pojavljuje u negativnom kontekstu. Pozivam kolege u Federaciji i Brčko Distriktu da uložimo zajedničke napore kako bi se obračunali sa mešetarima koji zarad profita ili druge vrste interesa uništavaju sadašnje i buduće generacije – naglasio je ministar Rajčević.

Kako je saopšteno, na sastanku Komisije je dogovoreno da će Agencija za visoko obrazovanje RS na sljedećem sastanku Komisije, planiranom 25. februar, predložiti kriterijume i parametre za uvođenje sistema rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Ova rang lista će služiti kao orijentir poslodavcima u javnom i realnom sektoru prilikom zapošljavanja, a u skladu sa najboljom evropskom i svjetskom praksom.

– Republička prosvjetna inspekcija će predložiti akcioni plan sveobuhvatne kontrole rada visokoškolskih ustanova. Komisija će nakon izvršene kontrole rada svih visokoškolskih ustanova Vladi Republike Srpske predočiti nalaze inspekcije sa prijedlozima daljeg postupanja u odnosu na eventualne uočene nedostatke – rekao je Rajčević.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo će pristupiti reviziji Registra visokoškolskih ustanova sa fokusom na status zaposlenih nastavnika i saradnika.