Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Podignuta optužnica u predmetu “Klaster”: Pročitajte ko je optužen za prodaju diploma

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu kojom se, ukupno 21 fizičko i pravno lice, tereti za udruživanje radi krivičnih djela, koruptivna krivična djela i nedopuštenu trgovinu više desetina visokoškolskih diploma, uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske, zdravstvene struke, menadžmenta i drugih profila obrazovanja.

Optuženi su:

1.       Zoran Kalinić, rođen 1954. godine u Banjaluci, državljanin BiH, bio angažovan kao rektor na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, nalazi se pod mjerama zabrane izrečenim od Suda BiH,

2.       Dragan Ilić, rođen 1984. godine u Banjaluci, državljanin BiH i Srbije, bio suvlasnik Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banjaluka, trenutno pod mjerama zabrane izrečenim od Suda BiH,

3.       Vladimir Stojanović, rođen 1965. godine u Beogradu, bio angažovan kao v.d. rektora na Univerzitetu modernih nauka „CKM“ Mostar i direktor na Visokoj školi „Union“ Mostar, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

4.       Dragan Đuranović, rođen 1966. godine u Doboju, državljanin BiH, bio angažovan kao rektor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment „PIM“ Banjaluka,

5.       Denis Pračić, rođen 1967. godine u Gradiški, državljanin BiH, bio zaposlen na Visokoj školi „Union“ Mostar kao menadžer i na Univerzitetu modernih nauka Mostar, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

6.       Mirko Tufegdžija, rođen 1962. godine u Dubici, zaposlen po ugovoru o djelu u Univerzitetu „PIM“ Banjaluka, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

7.       Ljubiša Todorović, rođen 1981. godine u Bijeljini, državljanin BiH, bio zaposlen u Visokoj školi „Prometej“ Banjaluka i CKM Univerzitet Mostar, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

8.       Dragan Golijan, rođen 1953. godine u mjestu Rečice, državljanin BiH, bio profesor na Univerzitetu „Victoria international university“ Mostar, pravni sljednik Univerziteta modernih nauka „CKM“ Mostar,

9.       Vaso Pajić, rođen 1944. godine u Bijeljini, državljanin BiH, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

10.     Vojislav Škrbić, rođen 1946. godine u Drvaru, državljanin BiH, profesor emeritus na „PIM“ Banjaluka, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

11.     Goran Lalović, rođen 1968. godine u Sarajevu, državljanin BiH i R. Srbije, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

12.     Dušan Perić, rođen 1964. godine u Brčkom državljanin BiH, bio zaposlen po ugovoru o zastupanju sa Nezavisnim univerzitetom NUBL Banjaluka, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

13.     Senad Sinanović, rođen 1952. godine u Orašju, državljanin BiH,

14.     Ljubinko Dobraš, rođen 1963. godine u Banjaluci, državljanin BiH,

15.     Miodrag Tepić, rođen 1967. godine u Derventi, državljanin BiH,

16.     Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke „NUBL“ Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci,

17.     Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci,

18.     Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment „PIM“ Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, poslovna jedinica: Univerzitet PIM u Brčko distriktu,

19.     Univerzitet „Victoria international university“ Mostar, pravni sljednik Univerziteta modernih nauka „CKM“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru,

20.     Visoka škola „Union“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru,

21.     Internacionalni univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; sa sjedištem u Brčkom.

“Obimnom istragom Tužilaštva BiH i SIPA u protekle dvije godine prikupljeno je više hiljada materijalnih dokaza, saslušano više od 130 svjedoka, među kojima i predstavnici akademske zajednice, a provedene su i posebne istražne radnje kojima su predstavnici policijskih struktura bili direktno angažovani u razotkrivanju nezakonite prodaje i izdavanja diploma”, naveli su iz Tužilaštva BiH.

Kako dodaju, prema prikupljenim dokazima, izdato je najmanje 49 visokoškolskih diploma čije će se poništenje tražiti u zakonom predviđenom postupku.

“Tužilaštvo BiH i SIPA prikupili su dokaze da lica koja su nezakonito kupovala diplome, u vrlo malom obimu ili čak nikako, nisu učestvovala u procesu školovanja na visokoškolskim ustanovama, a za kupovanje nezakonitih diploma najčešće su plaćali iznose od nekoliko hiljada evra”, isakli su iz Tužilaštva BiH.

Kako dodaju, krivičnim djelima nanesena je velika šteta sistemu visokog obrazovanja u BiH, kao i ugrožavanje svih građana radom i djelovanjem lica sa nezakonito stečenim univerzitetskim diplomama. Tužilaštvo BiH će u okviru postupka tražiti da se optuženim izrekne zabrana obavljanja dužnosti u visokoškolskim obrazovnim institucijama.

“Optužena pravna lica, odnosno privatni univerziteti, djelovali su na području Banjaluke, Mostara i Brčko distrikta. Optuženi se terete za krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, nedopuštenu trgovinu, falsifikovanje isprava i druga povezana krivična djela. Odgovornost optuženih tužilački tim dokazivaće pozivanjem oko 70 svjedoka, osam stručnih vještaka, te prilaganjem više od 3.000 materijalnih dokaza, među kojima su i dosijei, te studentska i univerzitetska dokumentacija”, rekli su iz Tužilaštva BiH

Komentar